Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze tijdelijke verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of met uw auto wanneer deze auto geïmporteerd of geëxporteerd wordt. Deze WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) is verplicht. In sommige gevallen is een aanvullende Casco dekking mogelijk.

Wat is verzekerd?

Schade veroorzaakt met of door uw auto aan anderen of andermans auto of spullen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden op de WA-verzekering maximaal  1.220.000,00 voor schade aan zaken en  6.070.000,00 voor schade aan personen per schadegebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Diefstal of inbraak

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering biedt een WA-dekking. Een ongevallen-inzittendenverzekering, schadeverzekering inzittenden en rechtsbijstandverzekering zijn niet af te sluiten. Ook Beperkt Casco dekking is niet mogelijk.

Eigen Risico

Er geldt geen eigen risico bij een WA-dekking. Bij casco dekking geldt een eigen risico van minimaal  1.000,00 per gebeurtenis.

Ruitschade

Alleen verzekerd als casco dekking wordt geboden.

Schade door brand en natuur

Alleen verzekerd als casco dekking wordt geboden.

Schade aan eigen auto

Alleen verzekerd als casco dekking wordt geboden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij afsluiten van de verzekering krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, hebben wij een kopie van het (export)kentekenbewijs nodig. Ook moet u zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Hoe en wanneer betaal ik?

U betaalt de premie voor de tijdelijke verzekering vooraf.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de groene kaart staat. De dekking duurt maximaal 15 dagen. De verzekering eindigt in ieder geval na 15 dagen, of zoveel eerder op de einddatum van de geldigheidsduur die op het tijdelijke kentekenbewijs staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U hoeft de verzekering niet op te zeggen. De verzekering eindigt in ieder geval na 15 dagen, of zoveel eerder op de einddatum van de geldigheidsduur die op het tijdelijke kentekenbewijs staat.