Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of met je MMBS. Deze WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) is verplicht. In sommige gevallen is een aanvullende dekking mogelijk.

Wat is verzekerd?

Schade veroorzaakt met of door je MMBS aan anderen of andermans auto of spullen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden op de WA-verzekering maximaal € 1.220.000,-  voor schade aan zaken en € 6.070.000,- voor schade aan personen per schadegebeurtenis.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Reparatie & Pechhulp

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur, Ruitschade en/of Inbraak

Niet verzekerd tenzij (Beperkt) Casco dekking wordt geboden.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd tenzij Casco dekking wordt geboden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering biedt een WA-dekking. In sommige gevallen is een Beperkt casco of Casco dekking mogelijk. Dit is afhankelijk van het soort MMBS, de waarde en de leeftijd MMBS.

Eigen risico

Er kan, afhankelijk van het gebruik van de MMBS, een eigen risico van toepassing zijn.

Aanhangwagen

Standaard is er geen dekking voor schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen. Soms is schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen mee te verzekeren. Of dit wel of niet kan, hangt af van het gebruik van de MMBS.

BM-korting niet mogelijk

We verlenen op de MMBS-verzekering geen korting voor schadevrij rijden (BM-korting).

Diefstal of total loss

Diefstal is alleen verzekerd als (Beperkt) Casco dekking wordt geboden. Total loss is verzekerd als Casco dekking wordt geboden en in sommige gevallen ook bij Beperkt Casco dekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geeft dekking in Nederland. In sommige gevallen is de dekking uit te breiden naar België en Duitsland. Dit is het geval als de MMBS is voorzien van een GV-kenteken (Grensverkeer).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

We stellen minimaal het T-rijbewijs verplicht voor het rijden met een MMBS. In sommige gevallen stellen wij het B-, C- of D-rijbewijs verplicht. Dit is afhankelijk van het soort MMBS en de maximale snelheid die de MMBS kan rijden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. We rekenen geen opslag bij termijnbetalingen.  Betalen kan via een automatische incasso.  Bij maandbetaling is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan jouw verzekering dagelijks opzeggen. Wel hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Een verzekering opzeggen bij de Vereende doe je altijd via jouw assurantieadviseur.