Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag staat op je polisblad. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan je tuin en schade bij verbouwing of leegstand is niet verzekerd. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is alleen bij inbraak verzekerd.

Tuin

Niet verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is niet standaard verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Minimaal € 1.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor particuliere verzekeringen geldt dat u uw verzekering vanaf 3 maanden na de ingangsdatum dagelijks kunt opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren en via uw assurantieadviseur. Er geldt geen opzegtermijn.