Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van SRK bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf waarvoor je wel of niet verzekerd bent. Je kunt kiezen uit verschillende opties.

Extra informatie

Denk bijvoorbeeld aan gezins- of alleenstaande dekking. En wel of geen dekking voor een motorrijtuig.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen jurisdisch advies en mediation verzekerd.

Extra informatie

SRK vergoedt ook de kosten van mediation tot maximaal € 3.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het conflict te laat meldt. Opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Bij motorrijtuigen met een lager belang dan € 75 en voor alle andere geschillen als het belang lager is dan € 450 wordt bijstand niet gegeven.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een conflict over vermogensbeheer of een procedure tegen de Belastingdienst is niet verzekerd.

Extra informatie

Juridische hulp bij een conflict over een tweede huis in Nederland is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat je de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin je nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Meestal is dat 3 tot 6 maanden. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van het conflict.

Extra informatie

Conflicten die ontstaan tijdens deze wachttijd zijn niet gedekt.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de extern gemaakte kosten die SRK maakt voor jouw juridische hulp.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor het verhalen van schade over de hele wereld. Voor arbeidsgeschillen, contractueel en sociaal verzekeringsrecht binnen de EU.

Extra informatie

Voor alle overige geschillen is alleen dekking binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan jouw verzekering dagelijks opzeggen. Wel hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Een verzekering opzeggen bij de Vereende doe je altijd via jouw assurantieadviseur.