Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van SRK bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende opties.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen jurisdisch advies en mediation verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Als u het conflict te laat meldt. Opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een conflict over vermogensbeheer of een procedure tegen de Belastingdienst is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Meestal is dat 3 tot 6 maanden. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van het conflict.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de extern gemaakte kosten die SRK maakt voor uw juridische hulp.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor het verhalen van schade over de hele wereld. Voor arbeidsgeschillen, contractueel en sociaal verzekeringsrecht binnen de EU.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor particuliere verzekeringen geldt dat u uw verzekering vanaf 3 maanden na de ingangsdatum dagelijks kunt opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren en via uw assurantieadviseur. Er geldt geen opzegtermijn.