Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van SRK Rechtsbijstand na een verkeersongeluk met een motorrijtuig. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van je vervoermiddel. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes.

Extra informatie

Let op: Alleen af te sluiten in combinatie met een motorrijtuigverzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, je partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer met jouw motorrijtuig.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Vraag hier voor wel altijd vooraf toestemming aan SRK.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, onderhoud of reparatie van je vervoermiddel.

Extra informatie

Bij een tweedehands motorrijtuig is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd. Ook mag het motorrijtuig niet in het buitenland zijn gekocht.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij ongelukken in Nederland en in alle zgn. Groene kaart landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan jouw verzekering dagelijks opzeggen. Wel hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Een verzekering opzeggen bij de Vereende doe je altijd via jouw assurantieadviseur.