Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of met je vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je vrachtwagen schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Beperkt Casco

Niet verzekerd.

Volledig Casco

Niet verzekerd.

Laad- losmaterieel

Niet verzekerd.

Auto-electronica

Niet verzekerd.

Extra informatie

Dit betreft o.a. de autoradio, autotelefoon en ingebouwde navgatieapparatuur.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Niet verzekerd.

Aansprakelijkheid werkrisico

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 Slijtage, bevriezing, slecht onderhoud en waardevermindering is niet verzekerd.

Eigen risico

Er kunnen verschillende eigen risico's gelden, afhankelijk van het gebruik van de vrachtwagen.

Beveiliging

Bij een WA-verzekering stellen wij geen beveiligingseisen aan de verzekerde vrachtwagen.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Schade aan de vrachtwagen zelf is op de WA-verzekering niet gedekt.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan jouw verzekering dagelijks opzeggen. Wel hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Een verzekering opzeggen bij de Vereende doe je altijd via jouw assurantieadviseur.