Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of met uw vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw vrachtwagen, of de daarachter gekoppelde aanhanger, schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Beperkt Casco

Niet verzekerd.

Volledig Casco

Niet verzekerd.

Laad- losmaterieel

Niet verzekerd.

Auto-elektronica

Niet verzekerd.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Niet verzekerd.

Aansprakelijkheid werkrisico

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Slijtage, bevriezing, slecht onderhoud en waardevermindering is niet verzekerd.

Eigen risico

Er kunnen verschillende eigen risico's gelden, afhankelijk van het gebruik van de vrachtwagen.

Beveiliging

Bij een WA-verzekering stellen wij geen beveiligingseisen aan de verzekerde vrachtwagen.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Schade aan de vrachtwagen zelf is op de WA-verzekering niet gedekt.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij uw polisblad krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij rekenen geen opslag bij termijnbetalingen. Betalen kan via een automatische incasso. Bij maandbetalingen is dit verplicht.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor zakelijke verzekeringen geldt dat u uw verzekering in het eerste jaar alleen kunt opzeggen per hoofdpremievervaldatum. U moet dan minimaal 1 maand voor die hoofdpremievervaldatum schriftelijk opzeggen.
Na het eerste verzekeringsjaar kunt u deze verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit moet schriftelijk gebeuren en via uw assurantieadviseur.