Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je aansprakelijk bent omdat je per ongeluk iemand anders verwondt of spullen van een ander beschadigt.

Wat is verzekerd?

De verzekering biedt dekking voor schade aan (spullen van) anderen waarvoor je volgens de wet aansprakelijk bent tot een bedrag van maximaal 1.500.000 euro. Jouw partner en/of kinderen zijn ook verzekerd.

Oppassen of logeren

De verzekering vergoedt schade aan anderen waarvoor je logés aansprakelijk zijn omdat die per ongeluk iemand anders verwondt of spullen van een ander beschadigt. De oppas van jouw kind(eren) is niet verzekerd voor schade waarvoor hij/zij aansprakelijk is.

Extra informatie

De schade waarvoor jouw logés aansprakelijk zijn wordt alleen vergoedt als er geen dekking is voor de schade via een andere verzekering.

Schade tijdens een vriendendienst

Als je tijdens een vriendendienst schade veroorzaakt aan (spullen van) een ander, dan bent je daarvoor vaak niet aansprakelijk volgens de wet. Zou je zonder dat er sprake was van een vriendendienst, wel aansprakelijk zijn voor de schade? Dan betalen we in die situaties toch tot maximaal 7.500 euro per gebeurtenis.

Schade door een huisdier

Schade waarvoor je aansprakelijk bent omdat jouw huisdieren schade hebben veroorzaakt aan anderen, is gedekt.

Schade door de eigen woning

Schade die ontstaat door jouw woning in Nederland aan anderen is gedekt voor zover je daarvoor aansprakelijk bent.

Extra informatie

Schade door jouw tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op volkstuincomplex is verzekerd. Maar alleen als deze gebouwen in Europa staan en niet uitsluitend worden gebruikt om aan anderen te verhuren.

Wat is niet verzekerd?

  • Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of die van iemand anders voor wie deze verzekering ook geldt? Dan vergoeden we niet voor schade aan jouw spullen of die van de ander.

Extra informatie

Veroorzaak je als alleenstaande schade aan spullen van iemand anders die bij je in huis woont? Dan vergoeden we die schade niet.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Veroorzaak je schade aan geleende spullen? Dan ben je verzekerd tot maximaal 12.500 euro per gebeurtenis.

Extra informatie

Schade aan geleende spullen is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld schade aan een geleende auto of boot is niet verzekerd.

Schade door auto

Schade veroorzaakt door een auto of ander motorrijtuigen is niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade door joyriding aan het motorrijtuig waarmee jouw kind van jonger dan 18 heeft gereden? Dan vergoeden wij de schade wel tot maximaal € 5.000.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten of uitoefenen van een spel iemand anders verwondt, of je maakt spullen van een toeschouwer kapot, dan bent je niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade waarvoor je aansprakelijk bent en die te maken heeft met werk waarvoor je betaald wordt of het uitoefenen van een beroep of bedrijf, is niet verzekerd.

Extra informatie

Je bent wel verzekerd voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk.

Schade door opzet

Je bent niet verzekerd bij schade als deze (mede) veroorzaakt wordt door opzet

Schade door strafbare activiteiten

Je bent niet verzekerd bij schade als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Brengen één of meer personen voor wie deze verzekering geldt schade toe aan elkaar? Dan vergoeden wij alleen de schade aan personen tot een bedrag van maximaal € 1.500.000. Schade aan spullen van een verzekerde is niet gedekt.

Eigen risico

Het eigen risico is 100 euro per gebeurtenis.

Schade aan een vakantiewoning

We vergoeden de schade aan een vakantiewoning waarvoor je als huurder  aansprakelijk bent. Maar alleen als de schade komt door brand of een kapotte waterleiding en je daarvoor aansprakelijk bent.

Schade door luchtvaartuig

Schade die je veroorzaakt met een vliegtuig of ander luchtvaartuig is niet verzekerd. Wel verzekerd is schade met een modelvliegtuig van maximaal 20kilogram. En schade die je per ongeluk als passagier van een luchtvaartuig veroorzaakt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd, maar in sommige situaties geldt een beperkter dekkingsgebied.

Extra informatie

Schade die onstaat door jouw woning aan anderen waarvoor je aansprakelijk bent, is alleen in Nederland gedekt. En die van een tweede woning is alleen binnen Europa gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl