Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt aan of door je auto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto door een beperkt aantal gebeurtenissen. Zoals brand, ruitschade, hagel en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die jouw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: 6.100.000 euro
- bij schade aan spullen: 2.500.000 euro

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde auto als je niet meer verder kunt rijden is verzekerd. En het vervoer van de bestuurder en passagiers als de bestuurder door ziekte of na een ongeval niet meer verder kan rijden. Je wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijg je de aanschafwaarde tot 1 jaar na aankoop van een auto vergoed. Maar alleen als de auto is gekocht bij een autobedrijf dat volgens het register van de Kamer van Koophandel handelt in personenauto's.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een schade aan je auto. De reparatiekosten worden vergoed op basis van de kostenberekening van een  door ons aangewezen autoherstelbedrijf. Ook krijg je vervangend vervoer als de schade daar wordt gerepareerd.

Extra informatie

Jouw eigen risico is lager als je de schade bij een door ons aangewezen herstelbedrijf laat repareren. je kunt ook kiezen voor een eigen reparateur. Dan geldt een hoger eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je bent verzekerd voor ruitreparatie en ruitvervanging van de voor-, achter- en zijruiten van de auto. De schade aan je auto kun je laten repareren bij  een door ons aangewezen ruitherstelbedrijf.

Extra informatie

Je betaalt geen eigen risico als je de ruitreparatie laat doen bij een door ons aangewezen ruitherstelbedrijf. En je eigen risico is lager als je de ruit laat vervangen bij een door ons aangewezen ruitherstelbedrijf. Schade aan een gedeeltelijk glazen dak valt niet onder de ruitschade dekking.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal of joyrijden is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak).

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je Pechhulp Nederland meeverzekert. Deze pechhulp is inclusief hulp in jouw eigen woonplaats. Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag op ons rekenen. Ook kun je Pechhulp in het buitenland meeverzekeren.

 

Keuze: Schade Inzittenden

Je kiest zelf of je schade aan inzittenden van jouw auto meeverzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, tot maximaal 1.500.000 euro.

Extra informatie

Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Autorechtsbijstand

Je kiest zelf of je autorechtsbijstand  meeverzekerd. Met autorechtsbijstand ben je verzekerd voor juridische hulp bij conflicten die met de verzekerde auto te maken hebben.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een conflict dat is ontstaan na een botsing met je auto of over de reparatie van een autoschade.

Keuze: No Claimbeschermer

Je kiest zelf of je deze dekking meeverzekerd. Met de no claimbeschermer kun je een keer per jaar een schade melden zonder dat jouw bonus-maluskorting omlaag gaat.

Extra informatie

Het aantal schadevrije jaren gaat dan wel omlaag. En daalt net zo veel als je zou verliezen zonder no-claimbescherming.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Andere schade aan eigen auto

Je bent niet verzekerd voor andere schade aan je eigen auto. Zoals schade die je per ongeluk aan je auto veroorzaakt of schade door een aanrijding.

Schade door strafbare activiteiten

Je bent niet verzekerd als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kunnen wij de auto repareren en is die niet total loss? Dan vergoeden wij de schade op basis van de kostenberekening van het bij ons aangesloten herstelbedrijf. Die berekent de reparatiekosten.

Eigen risico

Of je een eigen risico hebt, hangt af van de dekking waaronder de schade valt. Voor schades die onder je WA-dekking vallen geldt geen eigen risico. Bij de andere dekkingen is je eigen risico lager als je de schade bij ABS Autoherstel laat repareren, of Autotaalglas voor ruitschades.

Eigen risico Autoschade

Voor alle schades kun je naar een door ons aangewezen autoherstelbedrijf. Daar is het eigen risico 135 euro.  Je kunt ook kiezen voor een eigen reparateur. Dan geldt een hoger eigen risico van 300 euro.

Eigen risico Ruitschade

Voor ruitschades kun je naar een door ons aangewezen ruitherstelbedrijf. Daar is het eigen risico 0 euro bij ruitreparatie en 135 euro bij ruitvervanging. Je kunt ook kiezen voor een eigen reparateur. Dan geldt een hoger eigen risico van 300 euro.

Accessoires

Wij vergoeden maximaal 5.000 euro voor schade aan accessoires.

Extra informatie

Accessoires zijn extra spullen die niet bij het standaardmodel van de auto horen en later zijn ingebouwd en je laadkabel van je elektrische of hybride auto.

Waar ben ik gedekt?

Je auto is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Elk jaar dat je zonder schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouw je per auto in de loop der jaren op. Je betaalt minder premie als je meer schadevrije jaren hebt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl