Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de WA+ Beperkt Casco verzekering is (behalve schade aan anderen) ook de schade aan je eigen auto verzekerd, als de schade is veroorzaakt door brand, storm of diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Je wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Diefstal of total loss

Wij vergoeden de aanschafwaarde bij tweedehands auto's tot 1 jaar na aankoop. De auto moet gekocht zijn bij een BOVAG erkend autobedrijf en moet jonger zijn dan 6 jaar.

Reparatie

Als je schade hebt aan je auto, moet je die altijd laten taxeren bij ABS Autoherstel. Je eigen risico is lager als je de schade bij ABS Autoherstel laat repareren. Je kunt ook kiezen voor een eigen reparateur.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Voor ruitschades kun je naar Autotaalglas.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto.

Keuze: pechhulp

De pechhulp binnen Nederland van HEMA bestaat uit een compleet pakket aan pechhulp in heel Nederland. Inclusief hulp in jouw eigen woonplaats en vervangend vervoer. Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag op ons rekenen.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Of je een eigen risico hebt, hangt af van de dekking waaronder de schade valt. Voor schades die onder je WA-dekking vallen geldt geen eigen risico. Bij de andere dekkingen is je eigen risico lager als je de schade bij ABS Autoherstel laat repareren, of Autotaalglas voor ruitschades.

Waar ben ik gedekt?

Je auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië. Je ontvangt van ons een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Elk jaar dat je zonder schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouw je per auto in de loop der jaren op. Je betaalt minder premie als je meer schadevrije jaren hebt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw online Polismap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online Polismap op www.verzekerdbijhema.nl