Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Je wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Keuze: pechhulp

De pechhulp binnen Nederland van HEMA bestaat uit een compleet pakket aan pechhulp in heel Nederland. Inclusief hulp in jouw eigen woonplaats en vervangend vervoer. Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag op ons rekenen.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco of Allrisk af.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Je auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië. Je ontvangt van ons een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso

Beloning bij geen schade

Elk jaar dat je zonder schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouw je per auto in de loop der jaren op. Je betaalt minder premie als je meer schadevrije jaren hebt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Ga dan naar je online Polismap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online Polismap op www.verzekerdbijhema.nl