Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan of diefstal van je caravan.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Is je caravan of je trekkende auto beschadigd of gestolen? Of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden of de caravan niet meer gebruiken? Schakel dan onze Alarmcentrale in.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of vervoer van de caravan. 

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijg je een vergoeding op basis van de nieuwwaarde bij caravans jonger dan precies 60 maanden.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. De schade aan je caravan moet altijd van te voren worden vastgelegd door een door ons aangewezen deskundige. Dit hoeft niet als het een noodreparatie van minder dan 250 euro betreft.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Je kiest zelf of je schade door hagel meeverzekert. Schade door storm is verzekerd met de allrisk dekking, en kun je niet apart kiezen.

Keuze: inboedel

Je kiest zelf om de spullen die niet standaard bij je caravan horen te verzekeren. Als je schade hebt aan accessoires of  spullen of als ze verloren gaan betalen we maximaal 5.000 euro per gebeurtenis.

Keuze: uitrusting

Je kiest zelf of je schade aan je luifel, voortent of toilettent en/of accessoires van je caravan verzekerd.

Extra informatie

Heb je gekozen voor de dekking ‘voortent, luifel of toilettent’, dan betalen we maximaal 2.500 euro per gebeurtenis. En heb je gekozen voor de dekking accessoires, dan vergoeden we maximaal 5.000 euro per gebeurtenis.

Aansprakelijkheid

Je bent verzekerd voor schade die je met je caravan veroorzaakt aan anderen of andermans spullen. Je bent verzekerd voor maximaal 500.000 euro.

Keuze: 10 jaar nieuwwaarde

Je kiest zelf of je een nieuwe caravan tegen 10 jaar nieuwwaarde verzekerd, in plaats van 5 jaar. Met deze dekking krijg je bij diefstal of total loss een vergoeding op basis van de nieuwwaarde bij caravans jonger dan precies 120 maanden.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Niet verzekerd

Schade door strafbare activiteiten

Je bent niet verzekerd voor als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Onvoldoende onderhoud of zorg en slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je caravan of spullen ontstaan door onvoldoende onderhoud.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je caravan die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur caravan

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur van de caravan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heb je schade door diefstal, dan is er alleen dekking voor een caravan met een cataloguswaarde boven de 12.500 euro als die is afgesloten met een SCM goedgekeurd slot en wielklem.

Extra informatie

Is de cataloguswaarde minder dan 12.500 euro, dan is er alleen dekking voor schade door diefstal als deze op slot staat met een SCM goedgekeurd slot of wielklem.

Eigen risico

Als je schade heeft of je caravan wordt gestolen moet je altijd 50 euro van het schadebedrag zelf betalen.

Dekkingsperiode

De caravan is maximaal 6 maanden verzekerd in het buitenland.

Waar ben ik gedekt?

Je bent het hele jaar door verzekerd in Nederland, België en Luxemburg. En ook 100 kilometer vanaf de Nederlandse grens in Duitsland. Je bent maximaal 6 maanden per jaar verzekerd in de rest van Europa. En ook op de Azoren en de Canarische Eilanden en in Madeira, Algerije, Egypte, Israel, Libanon, Libie, Marokko, Syrie, Tunesie en heel Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl