Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je spullen in onder andere je woning bijgebouwen en tuin. We vergoeden onder andere bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage. En schade die je zelf aan je spullen hebt veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Je spullen in je woning zijn verzekerd voor schade door bepaalde plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen. We vergoeden voor schade aan spullen zoals meubels, TV's, apparatuur, kleding, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten en sportuitrustingen. Je spullen in de tuin van je woning zijn beperkt verzekerd. Ook zijn je spullen op een beperkt aantal locaties buiten je woning verzekerd.

Verzekerd bedrag

Voor de meeste spullen in je woning geldt geen maximaal verzekerd bedrag. Dat noemen we garantie tegen onderverzekering. Bij schade wordt de hoogte van de schade bepaald op basis van de nieuwwaarde, dagwaarde of zeldzaamheidswaarde. De dagwaarde berekenen wij met een afschrijvingslijst. 

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Voor sommige spullen geldt wel een maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis. Zoals voor sieraden, muziekinstrumenten, verzamelingen, kunst en antiek.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. We vergoeden dan alleen de kosten van een expert voor het vaststellen van de grootte van de schade als die redelijk zijn.

Extra informatie

Met redelijk bedoelen we dat omvang van de kosten redelijk zijn in verhouding tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de schade die we vergoeden. En redelijk zijn in verhouding tot de kosten van de expert die wij inschakelen. We vergoeden ook de kosten van de 3e expert als die is aangesteld door de eerste twee experts.

Sieraden

We vergoeden schade aan sieraden tot maximaal 10.000 euro per gebeurtenis. Behalve bij schade door diefstal, dan vergoeden we tot maximaal 5.000 euro per gebeurtenis.  

(Audio-) apparatuur

Wij vergoeden maximaal 10.000 euro per gebeurtenis voor audioapparatuur. Ook zijn televisies, computerapparatuur en fotoapparatuur ieder tot maximaal 10.000 euro per gebeurtenis verzekerd. Behalve bij schade door diefstal, dan vergoeden we maximaal 5.000 euro per gebeurtenis en per onderdeel.

Vallen en stoten

Wij vergoeden schade door vallen en stoten aan je woning. Ook als je die schade zelf per ongeluk hebt veroorzaakt.

Keuze: Appartement plus

Schade aan verbeteringen die door u of de vorige bewoner aan een koopappartement zijn aangebracht, zoals laadpalen, zonnepanelen, keuken, badkamer, schuttingen en schuren, zijn niet standaard verzekerd. Als eigenaar van een appartement, kunt u de inboedelverzekering uitbreiden met appartement plus dekking dekking waar dit wel is gedekt.

Keuze: Glas

Schade aan de ruiten in je woning zijn niet standaard verzekerd. Je kunt je verzekering uitbreiden met de glas dekking.

Spullen in de tuin van je woning

We vergoeden schade aan je spullen in de tuin van je woning.

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden geen schade door onvoldoende of slecht onderhoud. Hiermee bedoelen wij ook schade door vochtdoorlating als gevolg van slecht onderhoud en roest. Bijvoorbeeld als je de dakgoten niet één keer in de 12 maanden schoonmaakt.

Spullen buiten huis

Spullen buiten je woning zijn niet verzekerd. Behalve in een beperkt aantal situaties.

Door langzaam inwerkende processen

Bijvoorbeeld schade die over langere tijd ontstaan is door de invloed van het weer, vocht of slijtage. Zoals verkleuring van het gordijn of van een ondergrond waarop een plantenbak langere tijd op dezelfde plek staat.

Beroep of bedrijfsuitrusting

Schade aan beroep- of bedrijfsuitrusting is niet verzekerd.

Aardbeving of vulkanische uitbarstingen

We vergoeden geen schade door een aardbeving of vulkanische uitbarsting of schade in de eerste 24 uur daarna.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij schade wordt de hoogte van de schade bepaald op basis van de nieuwwaarde, dagwaarde of zeldzaamheidswaarde. Welke manier we gebruiken hang af van welke spullen beschadigd zijn, hoe oud ze zijn en welke spullen beschadigt zijn.

Eigen risico

Het eigen risico bij schade is altijd 100 euro per gebeurtenis. Behalve bij schade door diefstal van bepaalde spullen, dan geldt een eigen risico van 225 euro. Zoals bij diefstal van sieraden, kunst en fototoestellen. En voor schade die valt onder de dekking Glas is er geen eigen risico van toepassing.

Schade door water

Schade door water is niet altijd gedekt. Je bent niet verzekerd voor schade dat door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd. Schade door water zoals het  overlopen van sloten door hevige plaatselijke regenval in de nabijheid van je woning is wel verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je spullen in je woning en in je tuin in Nederland. Buiten je woning zijn spullen in een beperkt aantal situaties verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl