Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zoals brand, diefstal en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis die je kunt verplaatsen en niet aan je huis vastzitten, zoals meubels.

Verzekerd bedrag

Je bent verzekerd voor schade aan de inboedel in je woonhuis voor een onbeperkt totaalbedrag. Sommige bezittingen vergoeden wij tot een maximaal bedrag.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 10.000. Bij diefstal geldt een maximum van € 5.000.

(Audio-) apparatuur

Maximaal € 10.000,- per onderdeel. Een onderdeel is bijvoorbeeld geluidsinstallaties (bijvoorbeeld radio’s en cd-spelers), televisies of computers.

Spullen buiten huis

We vergoeden spullen buitenshuis. Hiervoor gelden beperkte voorwaarden.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij schade door een aardbeving, overstroming, slijtage, slecht onderhoud of constructiefouten. Ook niet als er sprake is van criminele of illegale activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor onze polisvoorwaarden.

Eigen risico

Onze Inboedelverzekering kent altijd een eigen risico. Dat kunt u niet afkopen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw spullen in huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online Polismap op www.verzekerdbijhema.nl