Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp bij een onverwacht conflict. Je krijgt dan hulp van de rechtshulporganisatie die wij inschakelen.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor juridische hulp door de rechtshulporganisatie bij een juridisch conflict of dreigend juridisch conflict. Maar alleen als er een redelijke kans op succes is. En het conflict verzekerd is binnen het onderdeel van de rechtsbijstandverzekering die je hebt gekozen.

Extra informatie

Binnen de rechtsbijstandverzekering kun je kiezen voor de volgende dekkingen:

• consument en wonen

• werk en inkomen

• familie en vermogen

• ongeval en verkeer

Je kunt deze dekkingen afzonderlijk van elkaar kiezen of met elkaar combineren.

Keuze: verkeer

Je kiest zelf of je de dekking ongeval en verkeer meeverzekerd. Met deze dekking krijg je onder andere juridische hulp bij het verhalen van schade die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders.

Keuze: letsel

Je kiest zelf of je de dekking ongeval en verkeer meeverzekerd. Met deze dekking krijg je onder andere juridische hulp bij het verhalen van letselschade. Bijvoorbeeld als je letselschade hebt na een aanrijding of door een medische fout.

Keuze: wonen

Je kiest zelf of je de dekking consument en wonen meeverzekerd. Met deze dekking krijgt je onder andere juridische hulp bij een geschil over (ver)huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of bij een burenruzie.

Keuze: werk en inkomen

Je kiest zelf of u de dekking werk en inkomen meeverzekerd. Met deze dekking krijg je onder andere juridische hulp bij een geschil met je werkgever of uitkeringsinstantie. Bijvoorbeeld bij een geschil over je salaris of pensioen.

Keuze: aankopen

Je kiest zelf of je dekking consument en wonen meeverzekerd. Met deze dekking krijg je onder andere juridische hulp als je een geschil hebt over spullen die je koopt. Of bij geschillen over bijvoorbeeld een geboekte vakantie of bij het afnemen van diensten (bijvoorbeeld een energiemaatschappij). 

Keuze: familie en relaties

Met de dekking familie en vermogen krijg je juridische hulp bij een geschil over bijvoorbeeld een erfenis. Ook is er dekking voor (echtscheidings)mediation.

Keuze: fiscaal en vermogen

Met de dekking familie en vermogen krijg je bijvoorbeeld juridische hulp bij een procedure tegen de Belastingdienst. Of hulp bij een conflict dat te maken heeft met aandelen of beleggingsadvies.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd voor een conflict dat is ontstaan of dreigt te ontstaan voor de ingangsdatum van de dekking die je hebt gekozen. Of als je het conflict te laat meldt waardoor de behandeling moeilijker is geworden.

Je bedrijf

Conflicten die te maken hebben met je bedrijf, kantoor of praktijk zijn niet verzekerd.

Opzet

Je krijgt geen juridische hulp als je wordt verweten dat je opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd, als je bewust de wet hebt overtreden of opzettelijk schade hebt toegebracht.

Overheidsregels

Niet verzekerd zijn conflicten die te maken hebben met het bestrijden van verdragen, wetten, regels en besluiten van de overheid die voor iedereen gelden of gaan gelden. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de grondwet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor alle dekkingen behalve ongeval en verkeer geldt een wachttijd van 3 maanden. Maar niet bij contracten die je sluit na de ingangsdatum van de dekking.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Het kan zijn dat het conflict voor de rechter komt in een gerechtelijke of administratieve procedure. Je mag zelf bepalen wie deze procedure voor u voert. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Bij een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij je zelf kiest voor een andere jurist of advocaat dan diegene die is aangeboden door de rechtshulporganisatie, dan vergoeden we maximaal 8.000 euro. Ook vraagt de rechtshulporganisatie dan een eigen bijdrage van 250 euro.

Extra Kosten

Er zit een maximum aan de extra kosten die de rechtshulporganisatie vergoed voor je juridische hulp. Extra kosten zijn verzekerd tot 50.000 euro per gebeurtenis. Gaat het om een conflict buiten de EU? Dan worden de kosten vergoed tot 10.000 euro per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt altijd in Nederland. Afhankelijk van de dekking ben je ook in de Europese Unie of Wereldwijd verzekerd. In onze polisvoorwaarden lees je in welke landen of gebieden u hulp krijgt van de rechtshulporganisatie. Dit verschilt per onderdeel.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl.