Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent.

Wat is verzekerd?

Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Je krijgt dan hulp van de alarmcentrale Eurocross. Ook vergoeden we schade aan je bagage en reisdocumenten tijdens de reis.

Keuze: medisch

Naast de basisdekking kun je je extra verzekeren met de dekking geneeskundige kosten. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering.

Bagage

De maximale vergoeding per verzekerde per reis bedraagt 2.500 euro. De bagage van het gehele reisgezelschap is verzekerd tot maximaal 5.000 euro per reis. Voor het vaststellen van de waarde van je spullen maken wij gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Bijzondere sporten

Je uitrusting voor wintersport of onderwatersport is verzekerd tot maximaal 1.250 euro per verzekerde per reis.

Keuze: pech op reis

Naast de basisdekking kun je de extra dekking hulp bij vervoerproblemen en/of vervangend vervoer sluiten. Wanneer je vervoermiddel tijdens je reis in het buitenland onverwacht uitvalt door pech is er hulp en/of vervangend vervoer.

Keuze: ongevallen

Als je overlijdt dan betalen we maximaal 25.000 euro als je jonger bent dan 70 jaar. Raak je blijvend invalide? Dan hangt de vergoed af van welk onderdeel van je lichaam je verliest of niet meer kunt gebruiken. We vergoeden dan maximaal 70.000 euro als je jonger bent dan 70 jaar en blijvend invalide raakt.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

De doorlopende annuleringsverzekering kun je afsluiten naast je basisdekking. Dan krijgt je geld terug, als je ineens niet op reis kunt of als je eerder weg moet. Reis je alleen dan krijg je maximaal 1.500 euro per reis. Voor een gezin vergoeden we  maximaal 5.000 euro per reis.

Keuze: Geld

Naast de basisdekking kun je extra kiezen voor de dekking Geld. De maximale vergoeding per verzekerde per reis bedraagt 250 euro.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd bij schade door misbruik van alcohol of drugs.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gekregen? Dan verwachten we dat je alles doet om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld door naar overheidsvoorschriften te luisteren en niet op reis te gaan naar de bestemming met negatief reisadvies. Ook zijn annuleringskosten niet gedekt i.v.m. een negatief reisadvies.

Gevaarlijke sporten

Je bent niet verzekerd voor bepaalde gevaarlijke sporten. Zoals parachutespringen of deltavliegen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden zie je voor welke gevaarlijke sporten er geen dekking is.

Mobiele elektronica

Schade aan mobiele elektronica is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent voor een reis maximaal 60 dagen aaneengesloten verzekerd met de reisverzekering.

Eigen risico

100 euro eigen risico per gebeurtenis voor schade aan bagage en bij medische kosten.

Reis binnen Nederland

Bij een reis binnen Nederland ben je alleen verzekerd als je tijdens je reis minimaal één nacht tegen betaling overnacht. Je bent binnen Nederland bijvoorbeeld niet verzekerd tijdens een reis naar of bij familie of kennissen. Of naar je huis of werk.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of Wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl