Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na een ongeval schade aan personen en schade aan spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan gaat die verzekering voor.

Wat is verzekerd?

We vergoeden schade als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden bijvoorbeeld medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). 

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld (een deel van) de schade doordat je niet meer kunt werken of kosten voor huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Wel verzekerd

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Ga dan naar je online Polismap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online Polismap op www.verzekerdbijhema.nl