Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door je brommer. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen brommer door een groot aantal gebeurtenissen. Zoals brand, diefstal, aanrijding en schade door je eigen schuld.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je brommer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met jouw brommer veroorzaakt aan anderen of andermans spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: 6.100.000 euro
- bij schade aan spullen: 2.500.000 euro

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss door een gedekte schade krijg je de nieuwwaarde voor een brommer jonger dan 1 jaar waarvan je de eerste eigenaar bent vergoed. Een brommer die je van een vorige eigenaar hebt gekocht vergoeden we op basis van de aanschafwaarde tot 1 jaar na aanschaf. En alleen als die jonger is dan 10 jaar. In alle andere gevallen gaan we uit van de dagwaarde.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade aan eigen bromfiets

Je bent ook verzekerd voor schade aan je eigen brommer door andere oorzaken dan hierboven genoemd staan. Ook als het je eigen schuld is (bijvoorbeeld bij een aanrijding).

Reparatie

Is de brommer niet gestolen of total loss, dan vergoeden wij de reparatiekosten bij een gedekte schade.  

Keuze: Ongevallen

Je kiest zelf of je ongevallen opzittenden meeverzekerd. Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de opzittenden door een verkeersongeval met je brommer.

Extra informatie

De vergoeding bij overlijden bedraagt maximaal € 7.500 en bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000 per opzittenden.  Er is dekking voor opzittenden tot en met een leeftijd van 80 jaar.

Keuze: Brommerrechtsbijstand

Je kiest zelf of je brommerrechtsbijstand  meeverzekerd. Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van schade die is ontstaan tijdens deelname met je brommer aan het verkeer. En je krijgt rechtsbijstand bij een conflict over de  reparatie van een brommerschade.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Je bent ook niet verzekerd voor als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Onvoldoende onderhoud of zorg en slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen brommer die ontstaat doordat je je brommer niet goed hebt (laten) onderhouden.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je brommer die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Pechhulp

Je bent niet verzekerd voor hulp bij pech met je bromfiets.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de brommer aan een ander. Of als je de brommer zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan de brommer geldt er een standaard eigen risico van € 200,- per gebeurtenis.

Extra Eigen Risico Jonge Bestuurder

Is de rijbevoegde regelmatige bestuurder van de brommer 25 jaar of ouder en rijdt er iemand anders op jouw brommer die jonger dan 25 jaar is, dan geldt bij elke schade een eigen risico van 400.- euro, ook bij WA.

Beveiliging bij diefstal

Bij diefstal van je brommer die buiten staat, vergoeden wij de schade alleen als die was vastgemaakt met een ART-Categorie 3 of hoger goedgekeurd ketting- of beugelslot. Als dit niet het geval is, geldt een extra eigen risico van € 400, per schademelding.

Helm en accessoires

Als je schade hebt aan je helm vergoeden we maximaal  € 100,- per gebeurtenis. Als je schade hebt aan accessoires of als ze verloren gaan betalen we per gebeurtenis maximaal € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

Je brommer is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Elk jaar dat je zonder schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouw je per brommer in de loop der jaren op. Je betaalt minder premie als je meer schadevrije jaren hebt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl