Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door je brommer. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan je eigen brommer is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door je brommer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met jouw brommer is veroorzaakt aan anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: 6.100.000 euro
- bij schade aan spullen: 2.500.000 euro

Keuze: Ongevallen

Je kiest zelf of je ongevallen opzittenden meeverzekerd. Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de opzittenden door een verkeersongeval met je brommer.

Extra informatie

De vergoeding bij overlijden bedraagt maximaal 7.500 euro en bij blijvende invaliditeit maximaal 30.000 euro per opzittenden. Er is dekking voor opzittenden tot en met een leeftijd van 80 jaar.

Keuze: Brommerrechtsbijstand

Je kiest zelf of je brommerrechtsbijstand  meeverzekerd. Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van schade die is ontstaan tijdens deelname met je brommer aan het verkeer. En je krijgt rechtsbijstand bij een conflict over de  reparatie van een brommerschade.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.

Schade aan eigen bromfiets

Niet verzekerd. 

Schade door strafbare activiteiten

Je bent niet verzekerd voor schade als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de brommer aan een ander. Of als je de brommer zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico Jonge Bestuurder

Rijdt er iemand anders op de brommer dan de regelmatige bestuurder? Dan geldt er per schade een eigen risico van 400 euro als de andere bestuurder jonger is dan 25 jaar en jonger is dan de regelmatige bestuurder die is opgegeven.

Waar ben ik gedekt?

Je brommer is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Elk jaar dat je zonder schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouw je per brommer in de loop der jaren op. Je betaalt minder premie als je meer schadevrije jaren hebt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online Polismap op www.verzekerdbijhema.nl