Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dierenverzekering is een verzekering voor je huisdier. Daaronder valt alleen je gechipte hond of kat die je houdt als gezelschapsdier. Deze verzekering vergoedt medisch noodzakelijke kosten voor de behandeling van je huisdier na ongeval of als je huisdier ziek wordt.

Wat is verzekerd?

Je bent standaard verzekerd voor de kosten van onderzoek, behandeling en verpleging van je huisdier als je huisdier een ongeval krijgt. Ook ben je verzekerd voor medische noodzakelijke kosten die bij een dierenarts of dierenspecialist zijn gemaakt als gevolg van een ziekte van je huisdier.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal 3.000 euro per verzekeringsjaar voor de medische behandeling(en) van je huisdier.

Keuze: Doorlopende Reis

Medische kosten in het buitenland zijn niet standaard gedekt. Met de dekking doorlopende reis ben je verzekerd voor medische kosten van je huisdier bij een dierenarts of dierenarts-specialist in de Europese Unie tot maximaal het verzekerd bedrag.

Keuze: Fysiotherapie, Gedragstherapie, Preventieve Zorg en Opvang

Fysiotherapie en gedragstherapie is niet standaard gedekt. Met deze dekking zijn de kosten van fysiotherapie, gedragstherapie en zorg waarmee je voorkomt dat je huisdier ziek wordt tot maximaal 750 euro per verzekeringsjaar verzekerd.

Keuze: Tandheelkunde

Tandheelkunde is niet standaard gedekt. Met deze dekking zijn de kosten van gebitsbehandelingen van je huisdier verzekerd. We vergoeden maximaal 50% van de tandheelkundige kosten tot 500 euro per verzekeringsjaar.

Keuze: Behandeling van Kanker (Oncologie)

Een behandeling van kanker is niet standaard gedekt. Met deze dekking zijn de kosten van chemotherapie en bestralingen (radiotherapie) verzekerd. We vergoeden 50% van de behandelingskosten.

Keuze: Crematie

Je bent niet standaard verzekerd voor de crematie kosten van je huisdier. Met deze dekking zijn de crematie van je huisdier en de vervoerskosten die het dierencrematorium aanbiedt verzekerd. We vergoeden deze kosten tot maximaal 500 euro.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden nooit de kosten voor een behandeling van medische klachten die je huisdier al voor de ingangsdatum van deze verzekering had. We vergoeden ook geen kosten die gemaakt moeten worden om aangeboren defecten en/ of gebreken vast te stellen en eventueel te behandelen.

Castratie of steralisatie

Castratie of sterilisatie van je huisdier is niet verzekerd.

Experimentele behandelingen

We vergoeden niet voor nieuwe behandelingen die nog niet zijn getest.

Voedingssupplementen

We vergoeden geen voedingssupplementen, vitamines of diëten voor je huisdier of medicijnen die de vetstofwisseling beïnvloeden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De eerste 30 dagen van deze verzekering vergoeden we geen kosten voor onderzoek, behandeling of verpleging. We vergoeden dan alleen de behandelingen als je huisdier zorg nodig heeft na een ongeval.

Eigen risico

Het eigen risico is een percentage van de verzekerde medische kosten dat je zelf betaalt. Dit is bijvoorbeeld 15% voor de basis dekking en 50% voor de extra dekking tandheelkunde. Iedere keer dat je een declaratie indient, betaal je hiervoor 45 euro.

Waar ben ik gedekt?

Je huisdier is verzekerd in Nederland

Extra informatie

Met de extra dekking doorlopende reis ben je verzekerd voor medische kosten van je huisdier bij een dierenarts of dierenarts-specialist in de Europese Unie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl