Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt vergoeding van schade aan je (elektrische) fiets.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

We vergoeden schade door poging tot diefstal of wanneer de fiets door de diefstal total loss is. We vergoeden dan maximaal de aanschafwaarde van de fiets en accessoires tot 3 jaar nadat je die hebt gekocht. Daarna passen we een afschrijvingsregeling toe. Hebje gekozen voor Fiets Extra? Dan vergoeden we ook de schade als de fiets total loss is door een aanrijding.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je de thuisbrengservice bij pech wilt meeverzekeren. Je wordt dan thuisgebracht na pech met de fiets binnen Nederland en tot 30km over de Nederlandse grens.

Schade door diefstal

Met Fiets Extra vergoeden we schade aan je fiets door een ongeluk. Bijvoorbeeld schade aan je fiets door een aanrijding, omvallen of die je per ongeluk zelf veroorzaakt.

Keuze: schade aan je fiets

Met de Fiets Extra verzeker je schade aan jouw Fiets door een ongeluk. Bijvoorbeeld schade aan jouw Fiets door een aanrijding, omvallen of die je per ongeluk zelf veroorzaakt.

Keuze: Ongevallen Opzittenden

Je kiest zelf of je ongevallen opzittenden meeverzekerd. Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de opzittenden veroorzaakt door een verkeersongeval met je fiets.

Extra informatie

De vergoeding bij overlijden bedraagt maximaal 7.500 euro en bij blijvende invaliditeit maximaal 30.000 euro per opzittenden.

Keuze: Rechtsbijstand fiets

Je kiest zelf of je fietsrechtsbijstand  meeverzekerd. Met deze verzekering ben je verzekerd van hulp bij het verhalen van schade die is ontstaan tijdens deelname met je fiets aan het verkeer. En je krijgt rechtsbijstand bij een conflict over de  reparatie van een fietsschade.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met je (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) die deze schade dekt.

Wedstrijden of races

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens wedstrijden of races met je fiets

Verhuur of koeriersdiensten

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur als de fiets zakelijk wordt gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Slecht onderhoud, slijtage of krassen

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen fiets die ontstaat doordat je de fiets niet goed hebt (laten) onderhouden. We vergoeden ook geen schade door slijtage of krassen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering dekt geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen. Voor een fiets met elektronisch slot geldt dat je ons de logfile moet sturen waarmee je kunt aantonen dat de fiets op slot stond.

Extra informatie

De verzekering dekt geen schade door diefstal als alleen afneembare fietscomputers zijn gestolen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als je fiets met een ART categorie 2-slot afgesloten is. Bij een elektronisch slot geldt dat het slot ook een E+ toevoeging moet hebben.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Vergoeding fiets en accessoires

De maximale vergoeding voor de fiets en accessoires is 100% in de eerste 3 jaar, 75% in het 4e jaar, 60% in het 5e jaar, 50% na het 5e jaar van het bedrag waarvoor je bij ons verzekerd bent. Dit bedrag staat in je online polismap.

Extra informatie

Accessoires zijn tot maximaal 150 euro per gebeurtenis verzekerd.

Vergoeding accu

Voor accu’s geldt dat die minder waard worden door slijtage en ouderdom. De afschrijving die we hanteren is 1,5% per maand, maar de vergoeding is nooit lager dan 25% van het bedrag dat nodig is voor een nieuwe accu van dezelfde soort en kwaliteit.

Diefstal racefiets of ATB

We vergoeden geen schade voor diefstal van een racefiets of ATB die in een afgesloten ruimte staat zonder dat er sporen van inbraak zijn. Of diefstal van een racefiets of ATB die in een niet afgesloten ruimte of buiten staat én waarvan het frame niet met een ART categorie 2-slot vastgemaakt is aan een boom, lantaarnpaal, fietsenrek of een ander in de grond verankerd voorwerp.

Waar ben ik gedekt?

Deze dekking van deze verzekering geldt wereldwijd

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Ga dan naar je online Polismap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online Polismap op www.verzekerdbijhema.nl