Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt de vergoeding van schade aan anderen die wordt veroorzaakt door je motor. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor door een groot aantal gebeurtenissen. Zoals brand, diefstal, aanrijding en schade door je eigen schuld.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met jouw motor is veroorzaakt aan anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: 6.070.000 euro
- bij schade aan spullen: 2.500.000 euro

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde motor als je niet meer verder kunt rijden is verzekerd. En het vervoer van de bestuurder als die na een ongeval niet meer verder kan rijden. Je wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss door een gedekte schade krijg je de dagwaarde van de motor vergoed.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. 

Schade aan eigen motor

Voor de nieuwere motormodellen onder ons is er de Volledig Casco Motorverzekering (naar keuze). Alle schade is gedekt aan het andere voertuig, maar ook aan je eigen motor. Of het nou je schuld was of niet.

Keuze: motor rechtsbijstand

Je kiest zelf of je motorrechtsbijstand  meeverzekerd. Met motorrechtsbijstand ben je verzekerd voor juridische hulp bij conflicten die met de verzekerde motor te maken hebben.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een conflict dat is ontstaan na een botsing met je motor of over de reparatie van een motorschade.

Keuze: schadeverzekering opzittenden

Je kiest zelf of je schade aan opzittende meeverzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor, tot maximaal 25.000 euro.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Extra informatie

Behalve bij pech in het buitenland. Dan betalen we de kosten van hulp op de plek waar u stilstaat. We betalen maximaal € 115 per gebeurtenis. De kosten voor onderdelen en reparatie betalen we niet.

Schade door strafbare activiteiten

Je bent niet verzekerd voor als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Onvoldoende onderhoud of zorg en slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen motor die ontstaat doordat je je motor niet goed hebt (laten) onderhouden.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de motor aan een ander. Of als je de motor zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan de motor geldt er een standaard eigen risico van 150 euro per gebeurtenis.

Beveiliging bij diefstal

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als uw motor goed beveiligd was. De motor moet minimaal met een ART klasse 4 goedgekeurd slot op slot staan.

Beveiliging bij joyriden

Bij joyriding moet de motor  tussen zonsondergang en zonsopgang bij je thuis binnen zijn gestald. Is dit niet mogelijk? Stal je motor dan met een ingeschakeld alarm van het type SCM Klasse 1 of hoger. Verder maak je je motor buitenshuis altijd vast aan de vaste wereld als er geen afgesloten stallingruimte is. En doe je dit met een goedgekeurd ketting- of beugelslot van het type ART Klasse 4 of hoger.

Accessoires

Als je schade hebt aan accessoires of als ze verloren gaan betalen we bij schade maximaal 455 euro. Behalve als je schade hebt aan je diefstalbeveiliging of alarm zelf. Wij vergoeden dan maximaal 1.135 euro.

Extra informatie

Als je schade hebt aan je kleding en/of helm betalen we bij schade het verschil in waarde voor en na de schade en bij verlies de waarde voor de gebeurtenis. We vergoeden maximaal 1.000 euro per schade voor jou en anderen gezamenlijk.

Waar ben ik gedekt?

Je motor is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Elk jaar dat je zonder schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouw je per motor in de loop der jaren op. Je betaalt minder premie als je meer schadevrije jaren hebt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl