Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt aan of door je motor. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor door een beperkt aantal gebeurtenissen. Zoals brand, storm en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met jouw motor is veroorzaakt aan anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: 6.070.000 euro
- bij schade aan spullen: 2.500.000 euro

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde motor als je niet meer verder kunt rijden is verzekerd. En het vervoer van de bestuurder als die na een ongeval niet meer verder kan rijden. Je wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss door een gedekte schade krijg je de dagwaarde van de motor vergoed.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden.

Keuze: Motorrechtsbijstand

Je kiest zelf of je motorrechtsbijstand  meeverzekerd. Met motorrechtsbijstand ben je verzekerd voor juridische hulp bij conflicten die met de verzekerde motor te maken hebben.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een conflict dat is ontstaan na een botsing met je motor of over de reparatie van een motorschade.

Keuze: Schade opzittenden

Je kiest zelf of je schade aan opzittende meeverzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor, tot maximaal € 25.000.

Extra informatie

Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade aan eigen motor

Je bent niet verzekerd voor andere schade aan je eigen motor. Bijvoorbeeld schade door een ongeluk of die je zelf hebt veroorzaakt aan je motor.

Pechhulp

Pechhulp kunt u niet meeverzekeren.

Schade door strafbare activiteiten

Je bent niet verzekerd voor als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Onvoldoende onderhoud of zorg en slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen motor die ontstaat doordat je je motor niet goed hebt (laten) onderhouden.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je motor die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de motor aan een ander. Of als je de motor zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan de motor geldt er een standaard eigen risico van 150 euro per gebeurtenis.

Beveiliging bij diefstal

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als je motor goed beveiligd was. De motor moet minimaal met een ART klasse 4 goedgekeurd slot op slot staan.

 

Accessoires

Als je schade hebt aan accessoires of als ze verloren gaan betalen we bij schade maximaal 455 euro per accessoire. Behalve als je schade hebt aan je diefstalbeveiliging of alarm zelf. Wij vergoeden dan maximaal 1.135 euro.

Kleding en Helm

Als je schade hebt aan je kleding en/of helm betalen we bij schade het verschil in waarde voor en na de schade en bij verlies de waarde voor de gebeurtenis. We vergoeden maximaal 1.000 euro per schade voor jou en anderen gezamenlijk.

Waar ben ik gedekt?

Je motor is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Elk jaar dat je zonder schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouw je per motor in de loop der jaren op. Je betaalt minder premie als je meer schadevrije jaren hebt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl