Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door je motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met jouw motor is veroorzaakt aan anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: 6.070.000 euro
- bij schade aan spullen: 2.500.000 euro

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde motor als je niet meer verder kunt rijden is verzekerd. En het vervoer van de bestuurder als die na een ongeval niet meer verder kan rijden. Je wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Keuze: Schadeverzekering opzittenden

Je kiest zelf of je schade aan opzittende meeverzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor, tot maximaal € 25.000.

Extra informatie

Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Motorrechtsbijstand

Je kiest zelf of je motorrechtsbijstand  meeverzekerd. Met motorrechtsbijstand ben je verzekerd voor juridische hulp bij conflicten die met de verzekerde motor te maken hebben.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een conflict dat is ontstaan na een botsing met je motor of over de reparatie van een motorschade.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd. 

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd. 

Inbraak

Niet verzekerd. 

Schade aan eigen motor

Niet verzekerd. 

Pechhulp

Pechhulp kunt u niet meeverzekeren.

Reparatie

Niet verzekerd. 

Schade door strafbare activiteiten

Je bent niet verzekerd voor als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de motor aan een ander. Of als je de motor zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Je motor is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Elk jaar dat je zonder schade rijdt krijg je een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouw je per motor in de loop der jaren op. Je betaalt minder premie als je meer schadevrije jaren hebt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Ga dan naar je online Polismap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl