Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. En geldt voor jou en je meeverzekerde gezinsleden.

Wat is verzekerd?

Een vergoeding bij blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Je bent verzekerd voor maximaal 50.000 euro bij letselschade.
.

Overlijden

Als je overlijdt door een ongeval vergoeden wij € 10.000 aan jouw erfgenamen.

Uitgebreide dekking

Is er sprake van aantasting van je gebit na een ongeval? Dan keren wij voor medische of tandheelkundige kosten tot maximaal 1.000 euro uit.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet. Of door misbruik van alcohol of drugs

Schade door strafbare activiteiten

Je bent niet verzekerd voor als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Snelheidswedstrijden

Je bent niet verzekerd voor schade door een ongeval als je deelneemt met een motorrijtuig of vaartuig aan (snelheids)wedstrijden.

Gevaarlijke sporten

Je bent niet verzekerd voor bepaalde gevaarlijke sporten. Zoals vechtsporten, parachutespringen of deltavliegen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden zie je voor welke gevaarlijke sporten er geen dekking is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking van de ongevallenverzekering is niet altijd geldig. Op de laatste dag van het jaar waarin een verzekerde 75 is geworden stopt de dekking voor deze verzekerde. En voor thuis- of uitwonende kinderen stopt de dekking op de laatste dag van het jaar waarin deze 28 is geworden.

Vergoeding blijvende invaliditeit

De vergoeding bij blijvende invaliditeit is verzekerd tot maximaal € 50.000. We betalen een percentage van het verzekerd bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Dit percentage is minimaal 10% en maximaal 100%.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden zie je hoe we dit bepalen.

Waar ben ik gedekt?

Wereldwijd

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op jouw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop je de verzekering stopzet. Opzeggen regel je zelf via jouw online polismap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij je verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je online polismap op www.verzekerdbijhema.nl