Aansprakelijkheidsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.
icon_voor-wie

Voor wie?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: U helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdier bij iemand anders veroorzaakt is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U bent hiervoor alleen verzekerd als u eigenaar bent van de woning.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.
icon_auto

Schade door auto

Schade door een auto is niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (WA).
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapot maakt tijdens het sporten zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Bent u aansprakelijk voor schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan bent u wel verzekerd.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens onbetaald vrijwilligerswerk wel).
icon_let-op

Let op

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag is in dat geval € 15.000.
icon_speciaal

Extra keuze: speciaal kenmerk

U kunt de extra dekking Verhaalsbijstand meeverzekeren. Hiermee kunt u schade verhalen die iemand anders bij u veroorzaakt. De verhaalsbijstand wordt uitgevoerd door SRK Rechtsbijstand.

Extra informatie

U kunt zelf alles online regelen in uw digitaal dossier. De verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Dan kunt u de verzekering op elk gewenst moment wijzigen of beëindigen in uw digitaal dossier.

Extra informatie

De verzekering verandert of stopt meteen of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij die terug.