Doorlopende Reisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt een reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen.

Extra informatie

Kinderen kunnen tot 27 jaar worden meeverzekerd. Dit kan zolang zij thuis wonen, voor studie uitwonend zijn of wanneer u een co-ouderschapsregeling heeft.
icon_waar-verzekerd-wereld

Keuze: waar verzekerd?

U kiest zelf voor dekking in Europa of in de hele wereld.

Extra informatie

De Europa-dekking geldt ook voor de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een betaalde overnachting.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring.
icon_medisch

Keuze: medisch

De dekking Geneeskundige kosten is een aanvulling op uw zorgverzekering.

Extra informatie

Heeft u in Nederland geen zorgverzekering? Dan geldt deze dekking niet.
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Het verzekerde bedrag is afhankelijk van de gekozen basisdekking.

Extra informatie

In de voorwaarden of het dekkingsoverzicht kunt u de verzekerde bedragen voor bagage teruglezen.
icon_bijzondere-sport

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Met de dekking skiën en snowboarden bent u ook verzekerd tijdens wintersporten. Heeft u bagage meeverzekerd? Dan is er dekking voor schade aan de eigen of gehuurde wintersportuitrusting.

Extra informatie

Er is geen dekking voor bijzondere sporten.
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale.

Extra informatie

Wilt u deze dekking meeverzekeren? Dan kiest u voor de aanvullende dekking "Hulp & huur vervoermiddel".
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze dekking de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij fraude. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of aan zakelijke goederen.
icon_let-op

Let op

Ook deze dekkingen kunt u aanvullend meeverzekeren: Geld, Extra Sportuitrusting en Rechtsbijstand.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

U kunt zelf alles online regelen in uw digitaal dossier.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Dan kunt u de verzekering op elk gewenst moment wijzigen of beëindigen in uw digitaal dossier.

Extra informatie

De verzekering verandert of stopt meteen of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij die terug.