Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

U kiest uit twee dekkingsvarianten: Uitgebreid of Compleet.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis.

Verzekerd bedrag

Kiest u voor "Garantie tegen onderverzekering"? Dan vergoeden we maximaal € 150.000. Heeft u geen "Garantie tegen onderverzekering"? Dan vergoeden wij tot maximaal de opgegeven inboedelwaarde.

Extra informatie

Bij spullen tot vijf jaar gaan we uit van de nieuwwaarde. Daarna van de vervangingswaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

Verzekerd tot maximaal € 5.000.

Extra informatie

U kunt dit bedrag verhogen tot € 15.000 met de aanvullende dekking "Extra kostbaarheden".

Keuze: (Audio-) apparatuur

Verzekerd tot maximaal € 7.500.

Extra informatie

U kunt dit bedrag verhogen tot € 15.000 met de aanvullende dekking "Extra kostbaarheden".

Keuze: spullen buiten huis

Met de aanvullende "Buitenhuisdekking" zijn spullen die u mee naar buiten neemt verzekerd tot maximaal € 7.500 bij diefstal of beschadiging. Sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 2.500.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd als u kiest voor de dekking Compleet. Kiest u voor de dekking Uitgebreid? Dan is dit niet verzekerd.

Extra informatie

Denk hierbij aan een kast die omvalt en daardoor beschadigt.

Speciaal kenmerk

U regelt alles zelf in uw online dossier. De verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking en waar u de schade laat herstellen.

Extra informatie

Bij dekking Uitgebreid is het eigen risico € 0 bij herstel via ons herstelnetwerk. Anders € 250. Bij dekking Compleet is het eigen risico € 150 bij herstel via ons herstelnetwerk. Anders € 400. De bedragen gelden per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel (spullen) in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Meld deze dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het te veel betaalde bedrag daarmee verrekend.