Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd voor schade die u met de auto veroorzaakt aan anderen. Met de dekking Volledig Casco (of allrisk) is ook schade aan uw eigen auto verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De dekking WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) vergoedt schade die u met de auto veroorzaakt aan andere personen of andermans spullen. WA is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een ongeval niet verder rijden? Dan helpen we u verder op weg. U bent verzekerd voor vervoer van uw auto en van uzelf en passagiers.

Extra informatie

U bent verzekerd in Nederland en in de landen van de groene kaart.

Diefstal of total loss

Is uw auto bij diefstal of total loss minder dan 12 maanden oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Dit is de nieuwwaarderegeling. Bij een nieuwe auto kunt u ook kiezen voor de verlengde nieuwwaarderegeling van 24 maanden.

Extra informatie

Bij diefstal van de auto wordt de schade alleen vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

U kunt zelf kiezen wie de reparatie uitvoert. Kiest u voor een hersteller aangesloten bij Schadegarant? Dan betaalt u geen eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U kiest zelf wie de reparatie uitvoert. Kiest u voor een hersteller aangesloten bij Glasgarant? Dan betaalt u bij reparatie geen eigen risico. Bij ruitvervanging is het eigen risico dan € 67,50.

Inbraak

Schade aan de auto door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Diefstal van accessoires is verzekerd tot € 2.500. De auto moet wel voldoen aan bepaalde beveiligingseisen.

Extra informatie

Eigendommen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Pechhulp kunt u als extra dekking meeverzekeren. U krijgt dan hulp wanneer de auto door een mechanisch defect niet meer kan rijden. U kiest voor dekking binnen Nederland of Europa.

Extra informatie

Met deze dekking krijgt u ook hulp wanneer u de sleutels in de auto heeft achtergelaten, verkeerde brandstof heeft getankt of wanneer u een lekke band heeft.

Speciaal kenmerk

U regelt alles zelf in uw online dossier. De verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door onder andere opzet, misbruik van alcohol of drugs of bij rijden zonder rijbewijs. Ook keren wij niet uit bij schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De schade van een eventuele tegenpartij zal worden betaald. Deze uitkering zult u echter wel terug moeten betalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de dekking uitbreiden met pechhulp, rechtsbijstand of schadeverzekering voor inzittenden (SVI).

Eigen risico

Voor blikschade geldt een eigen risico van € 150. Bij ruitvervanging via een aangesloten hersteller geldt een eigen risico van € 67,50. Bij ruitreparatie via een aangesloten hersteller geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Bij schade aan uw auto kunt u kiezen voor een hersteller die is aangesloten bij Schadegarant, bij ruitschade voor een hersteller aangesloten bij Glasgarant. Kiest u een andere hersteller? Dan betaalt u een hoger eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Meld deze dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Deze kan oplopen tot maximaal 85%. Claimt u schade? Dan krijgt u minder of geen korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het teveel betaalde bedrag daarmee verrekend.