Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Extra informatie

U kiest tussen twee dekkingsvormen: Uitgebreid en Compleet.

Verzekerd bedrag

Heeft u garantie tegen onderverzekering meeverzekerd? Dan is het verzekerd bedrag € 1.000.000,-. Heeft u geen garantie tegen onderverzekering meeverzekerd? Dan is de herbouwwaarde van uw woning verzekerd.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

U kunt ervoor kiezen om glas mee te verzekeren. U bent dan verzekerd wanneer een ruit van uw woonhuis onverwacht breekt.

Extra informatie

Er is geen eigen risico voor glasschades.

Tuin

Schade aan uw tuin als gevolg van brand, diefstal, inbraak, luchtverkeer, aanrijding of aanvaring is verzekerd.

Extra informatie

Schade aan uw tuin als gevolg van storm of neerslag is niet verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd.

Extra informatie

Bij leegstand is uw woning maximaal twee maanden verzekerd. Er is dan geen dekking voor schade door vallen of botsen. Tijdens een verbouwing zijn ook de materialen op het terrein verzekerd voor schade door brand, ontploffing, luchtverkeer en storm.

Speciaal kenmerk

U regelt alles zelf in uw online dossier. De verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Extra informatie

Val en stootschade aan de woning is verzekerd wanneer u kiest voor de dekking Compleet.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door binnendringen in uw huis door iemand die niet het recht heeft om in uw huis te komen is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Glas is alleen verzekerd wanneer u voor deze aanvullende dekking heeft gekozen.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking en waar u de schade laat herstellen.

Extra informatie

Bij dekking Uitgebreid is het eigen risico € 0 bij herstel via ons herstelnetwerk. Anders € 250. Bij dekking Compleet is het eigen risico € 150 bij herstel via ons herstelnetwerk. Anders € 400. De bedragen gelden per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Meld deze dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het te veel betaalde bedrag daarmee verrekend.