Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt en als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Wij onderzoeken of u aansprakelijk bent voor de schade. U heeft standaard een zeer ruime dekking met een maximaal schadebedrag van € 2.500.000.

Extra informatie

Krijgt u (privé) bezoek en veroorzaakt u per ongeluk schade aan hun spullen? Dan is deze schade tot maximaal € 1.000 verzekerd, ook als u daar niet aansprakelijk voor bent. Dit geldt niet voor schade aan motorrijtuigen of rijwielen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor uzelf en uw gezinsleden. Ook huispersoneel (zoals een au pair of 'witte werkster') is beperkt verzekerd. De schade moet wel als 'particulier' zijn toegebracht aan personen of zaken.

Extra informatie

Gezinsleden zijn inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen tot 28 jaar en logés zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 25.000 verzekerd.

Extra informatie

Een voorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. U laat deze per ongeluk uit uw handen vallen en de wasmachine is kapot. 

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Een voorbeeld: uw hond rukt zich los van de riem en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Een voorbeeld: een dakpan van uw eigen woning valt op de auto van de buurman.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd omdat u daarvoor meestal niet aansprakelijk bent. Ook spullen van een ander die u tijdens het sporten kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Bent u aansprakelijk voor schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is dit verzekerd, tenzij u de schade opzettelijk hebt veroorzaakt.

Proceskosten

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij onder voorwaarden de proceskosten en de kosten voor rechtsbijstand als er een juridische procedure nodig is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf, of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw gezinsleden.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is vaak wel verzekerd, tot maximaal € 20.000 per gebeurtenis.

Schade door auto

Schade met of door uw auto is niet verzekerd. Dat geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of een brommer. Deze schade valt onder de verzekering van de auto, motor of brommer.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Schade die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft een maximaal verzekerd bedrag van € 2.500.000.

Eigen risico

U heeft geen standaard eigen risico.

Extra informatie

Kiest u voor een verzekering zonder kinderen en blijkt dat u die (later) wel heeft? Dan bent u toch verzekerd voor de schade die uw kinderen veroorzaken. Wel geldt er dan een eigen risico van € 160. Geef wijzigingen in uw gezinssituatie daarom meteen aan ons door.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Meld deze dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het teveel betaalde bedrag daarmee verrekend.