Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt, waarbij u volgens de wet aansprakelijk bent voor de schade.

Wat is verzekerd?

Uzelf, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' (huispersoneel) is verzekerd als zij voor u aan het werk zijn.

Extra informatie

Huisgenoten zijn logés en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd zolang zij niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Een voorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. U laat deze per ongeluk uit uw handen vallen en de wasmachine is kapot. U bent hiervoor verzekerd tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis.

Schade door een huisdier

Schade bij iemand anders veroorzaakt door uw huisdieren is verzekerd.

Extra informatie

Een voorbeeld: uw hond rukt zich los van de riem en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Een voorbeeld: een dakpan van uw eigen woning valt op de auto van de buurman.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Speciaal kenmerk

U regelt alles zelf in uw online dossier. De verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Ook schade aan uw eigen spullen of spullen van uw huisgenoten is niet verzekerd.

Extra informatie

In artikel 5 van de voorwaarden kunt u alle uitsluitingen nalezen.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door auto

Schade door een auto is niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Bent u aansprakelijk voor schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan bent u wel verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag is in dat geval maximaal € 10.000.

Eigen risico

Geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Meld deze dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het teveel betaalde bedrag daarmee verrekend.