Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Is uw auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na één jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst.

Extra informatie

Heeft u uw auto tweedehands gekocht bij een erkende BOVAG dealer of officiële merkdealer? Is hij niet ouder dan zes jaar op het moment van aankoop en doet de schade zich voor binnen een jaar na aanschaf? Dan vergoeden wij de aanschafwaarde.

Reparatie

Laat uw schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Dan heeft u geen eigen risico. Heeft u zelf gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 150 / € 300 / € 600 of € 1.200? Dan moet u dit wel betalen. Tijdens de reparatie krijgt u een vervangende auto.

Extra informatie

Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto. Kiest u voor een ander
herstelbedrijf? Dan heeft u een eigen risico van € 150 bij ruitreparatie en € 400 bij alle overige schades. Heeft u zelf gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 150 / € 300 / € 600 of € 1.200? Dan tellen wij dat hierbij op.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk. U heeft dan geen eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u dat wel zelf.

Extra informatie

Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan heeft u een eigen risico van € 150 bij ruitreparatie en € 400 bij ruitvervanging. Heeft u zelf gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 150 / € 300 / € 600 of € 1.200? Dan tellen wij dat hierbij op.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto.

Extra informatie

Als er beveiligingseisen gelden voor uw auto staan die op uw polisblad. Heeft u schade door diefstal, inbraak of joyriding of poging daartoe? Dan is dat alleen verzekerd als de auto voldoet aan de beveiligingseisen.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

[Uitleg over schadeloosstelling tegenpartij bij WA.]

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0, € 150, € 300, € 600 of € 1.200.

Extra informatie

Bij ruitreparatie die gedaan wordt door een bedrijf uit ons schadeherstelnetwerk geldt geen extra eigen risico. Kiest u bij schade voor een ander herstelbedrijf? Dan geldt er een verplicht eigen risico van € 150 bij ruitreparatie en € 400 bij ruitvervanging en overige schade. Dit verplicht eigen risico tellen wij op bij het gekozen eigen risico.

Beveiliging

Als er voor het voertuig beveiligingseisen gelden en u hier niet aan voldoet, dan keren we niet altijd uit. U vindt deze eisen op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een max. 85%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op elk gewenst moment stoppen. Dit kunt u zelf doen in uw persoonlijke digitale dossier. De verzekering stopt meteen of op de datum in de toekomst die u aangeeft.