Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De WA Volledig Cascodekking (ook wel Allrisk genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. En u bent verzekerd voor bijna alle schade aan uw eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Is uw auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na twee jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Extra informatie

Heeft u uw auto tweedehands gekocht bij een erkende BOVAG dealer of officiële merkdealer? Is hij niet ouder dan zes jaar op het moment van aankoop en doet de schade zich voor binnen twee jaar na aanschaf? Dan vergoeden wij de aanschafwaarde.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk. U heeft dan geen eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u dat wel zelf.

Extra informatie

Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan heeft u een eigen risico van € 150 bij ruitreparatie en € 400 bij ruitvervanging. Heeft u zelf gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 150 / € 300 / € 600 of € 1.200? Dan tellen wij dat hierbij op.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Als er beveiligingseisen gelden voor uw auto staan die op uw polisblad. Heeft u schade door diefstal, inbraak of joyriding of poging daartoe? Dan is dat alleen verzekerd als de auto voldoet aan de beveiligingseisen.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd

Extra informatie

De schade van een eventuele tegenpartij zal worden betaald. Deze uitkering zult u terug moeten betalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Letselschade (inclusief smartengeld) of schade aan spullen van u, de bestuurder of passagiers verzekert u met een Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Met de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen staat u niet alleen bij juridische conflicten in het verkeer.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 150 bij schadeherstel via een aangesloten hersteller. U kunt dit eigen risico afkopen. U betaalt dan een toeslag op de premie.

Extra informatie

Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan heeft u een extra eigen risico van € 150 bij ruitreparatie en € 400 bij alle overige schades. Dit tellen wij op bij het eigen risico dat voor u geldt.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting voor het gedeelte van de Casco dekking kan oplopen tot maximaal 85%.

Extra informatie

Als u schade claimt, dan komt de korting (deels) te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op elk gewenst moment stoppen. Dit kunt u zelf doen in uw persoonlijke digitale dossier. De verzekering stopt meteen of op de datum in de toekomst die u aangeeft.