Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Keuze: medisch

De dekking Geneeskundige kosten is een aanvulling op uw zorgverzekering.

Extra informatie

Heeft u geen zorgverzekering in Nederland? Dan geldt deze dekking niet.

Keuze: bagage

Het verzekerde bedrag is afhankelijk van de gekozen basisdekking.

Extra informatie

In de voorwaarden of het dekkingsoverzicht kunt u de verzekerde bedragen voor bagage teruglezen. Het eigen risico voor bagage is afhankelijk van de gekozen dekking. Basis: € 100,00 Comfort: € 50,00 Optimaal: € 0,00.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Met de dekking skiën en snowboarden bent u ook verzekerd tijdens wintersporten. Heeft u bagage meeverzekerd? Dan is er dekking voor schade aan de eigen of gehuurde wintersportuitrusting.

Extra informatie

Er is geen dekking voor bijzondere sporten.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale.

Extra informatie

Wilt u deze dekking meeverzekeren? Dan kiest u voor de aanvullende dekking "Hulp & huur vervoermiddel".

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze dekking de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Speciaal kenmerk

U regelt alles zelf in uw online dossier. De verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade tijdens zakenreizen of aan zakelijke goederen. Ook bij fraude bent u niet verzekerd.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze dekkingen kunt u aanvullend meeverzekeren: geld, extra sportuitrusting en rechtsbijstand.

Voor wie?

U kunt een reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen.

Extra informatie

Kinderen kunnen tot 27 jaar worden meeverzekerd. Dit kan zolang zij thuis wonen, voor studie uitwonend zijn of wanneer u een co-ouderschapsregeling heeft.

Keuze: waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of in de hele wereld.

Extra informatie

De Europa-dekking geldt ook voor de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Bel dan zo snel mogelijk de Alarmcentrale, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het teveel betaalde bedrag daarmee verrekend.