Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt de dekking uitbreiden door te kiezen voor Beperkt Casco, Casco 2500, Volledig Casco en/of een van de aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest voor een uitgebreidere dekking met Beperkt Casco, Casco 2500, Volledig Casco en/of één van de aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Met WA bent u verzekerd voor schade die u met de motor veroorzaakt aan andere personen of andermans spullen. Met de dekking Beperkt Casco, Casco 2500 of Volledig Casco bent u ook verzekerd voor schade aan uw eigen motor.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan andere personen of andermans spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een ongeval, pech of ziekte niet verder rijden? Dan helpen we u verder op weg. U bent verzekerd voor vervoer van uw motor, uzelf, passagier en bagage in Nederland en in de landen van de groene kaart. Voor hulp in uw woonplaats kiest u voor de dekking "woonplaatsservice".

Diefstal of total loss

Met de dekking Beperkt Casco, Casco 2500 of Volledig Casco bent u verzekerd voor diefstal van de motor. Voor total loss door eigen schuld bent u alleen verzekerd met de dekking Casco 2500 of Volledig Casco.

Extra informatie

Is uw motor nieuw? Dan krijgt u bij diefstal of total loss in het eerste jaar de nieuwwaarde vergoed. U kunt deze nieuwwaarderegeling uitbreiden tot 3 jaar. Bij een tweedehands motor kunt u kiezen voor aankoopgarantie. Bij diefstal of total loss in de eerste 3 jaar krijgt u dan de aankoopwaarde vergoed.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd wanneer u kiest voor de dekking Beperkt Casco, Casco 2500 of Volledig Casco.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak/diefstal is verzekerd wanneer u kiest voor de dekking Beperkt Casco, Casco 2500 of Volledig Casco.

Keuze: schade aan eigen motor

Schade aan uw eigen motor door eigen schuld is verzekerd wanneer u kiest voor de dekking Casco 2500 of Volledig Casco.

Keuze: pechhulp

U bent verzekerd voor hulp bij pech buiten uw woonplaats. Voor hulp bij pech binnen uw woonplaats kiest u voor de "woonplaatsservice".

Speciaal kenmerk

U regelt alles zelf in uw online dossier. De verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.

Extra informatie

U kunt de volgende aanvullende dekkingen meeverzekeren: helm & kleding, accessoires, ongevallenverzekering opzittenden, schadeverzekering opzittenden, motorrechtsbijstand of woonplaatsservice.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door onder andere opzet, misbruik van alcohol of drugs of bij rijden zonder rijbewijs. Ook keren wij niet uit bij schade ontstaan tijdens verhuur, racen of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De schade van een eventuele tegenpartij zal worden betaald. Deze uitkering zult u echter wel terug moeten betalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schades aan anderen betaalt u geen eigen risico. Bent u casco verzekerd en heeft u een schade aan uw eigen motor? Dan is het eigen risico € 150 per gebeurtenis. U kunt ervoor kiezen het eigen risico te verhogen. De premie wordt dan lager.

Extra informatie

Is de cataloguswaarde van de motor hoger dan € 25.000? Of wordt de motor gestolen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht of de provincie Limburg? Dan is het eigen risico € 450. Dit is ook het geval wanneer de schade is ontstaan tijdens off-road rijden of tijdens een rijvaardigheidstraining op een afgesloten traject.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Meld deze dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u korting op de premie krijgen. Deze kan oplopen tot maximaal 75%. Claimt u schade? Dan krijgt u minder of geen korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het teveel betaalde bedrag daarmee verrekend.