Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Insurance Company n.v. bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Een medewerker van de verzekeraar levert de juridische hulpverlening. Na het melden van een schade neemt Anker Insurance Company n.v. de schade snel in behandeling.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn.
U kunt kiezen uit verschillende modules. De module
Consument en Wonen vormt altijd de basis voor de
verzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor de
modules Verkeer, Inkomen en Fiscaal & Vermogen.

Keuze: verkeer

U bent verzekerd voor juridische hulp bij het verhalen van (letsel)schade die u oploopt door deelname aan het verkeer met de auto, motor, brommer, fiets of als voetganger. Ook met geschillen over de (ver)koop van een auto, motor of brommer bent u verzekerd.

Keuze: letsel

U bent verzekerd voor juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval of door een medische fout.

Wonen

U bent verzekerd voor juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Net als conflicten met buren of de overheid over de woning.

Keuze: werk en inkomen

U bent verzekerd voor juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

U bent verzekerd voor juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt.

Familie en relaties

U bent verzekerd voor juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Keuze: fiscaal en vermogen

U kunt juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst aanvullend meeverzekeren. U bent dan ook verzekerd voor juridische hulp bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Speciaal kenmerk

U regelt alles zelf in uw online dossier. De verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.

Speciaal kenmerk

Voor deze verzekering geldt geen franchise. Ook geschillen waarbij de kosten laag worden geschat worden door Anker behandeld.

Speciaal kenmerk

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan direct verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor juridische hulp als u het conflict te laat meldt of als u bij het afsluiten van de verzekering al wist dat u juridische hulp nodig zou hebben. Ook juridische hulp bij echtscheiding, opzet en zakelijke conflicten is uitgesloten.

Extra informatie

Bekijk voor alle uitsluitingen de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Vanaf de begindatum van de verzekering heeft u recht op juridische hulp. U heeft geen wachttijd.

Extra informatie

Juridische hulp voor conflicten die al bekend waren toen u de verzekering afsloot is niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er geldt een maximum aan de externe kosten die Anker Insurance Company n.v. vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 35.000.

Extra informatie

Wij betalen maximaal € 35.000,- aan externe kosten bij verplichte procesvertegenwoordiging en maximaal € 7.500,- bij een onverplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Wij maken onderscheid tussen verplichte en onverplichte procesvertegenwoordiging. De maximale vergoeding is hierbij verschillend.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. In sommige gevallen ook in het buitenland. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden

Extra informatie

Buiten de in de verzekeringsafspraken genoemde dekkingsgebieden verleent Anker Insurance Company n.v. geen rechtsbijstand of geeft geen juridisch advies.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u een conflict? Meld dit dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Verandert er iets in uw situatie? Dan kunt u de verzekering op elk gewenst moment wijzigen in uw digitaal dossier.

Extra informatie

De verzekering verandert per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het teveel betaalde bedrag daarmee verrekend.