Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan andere personen of andermans spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een ongeval niet verder rijden? Dan helpen we u verder op weg. U bent verzekerd voor vervoer van uw auto en van uzelf en passagiers.

Extra informatie

U bent verzekerd in Nederland en in de landen van de groene kaart.

Keuze: pechhulp

Pechhulp kunt u als extra dekking meeverzekeren. U krijgt dan hulp wanneer de auto door een mechanisch defect niet meer kan rijden. U kunt kiezen voor dekking binnen Nederland of Europa.

Extra informatie

Met deze dekking krijgt u ook hulp wanneer u de sleutels in de auto heeft achtergelaten, verkeerde brandstof heeft getankt of wanneer u één lekke band heeft.

Speciaal kenmerk

U regelt alles zelf in uw online dossier. De verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door onder andere opzet, misbruik van alcohol of drugs of bij rijden zonder rijbewijs. Ook keren wij niet uit bij schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De schade van een eventuele tegenpartij zal worden betaald. Deze uitkering zult u echter wel terug moeten betalen.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een autoverzekering met de dekking Beperkt Casco of Volledig Casco af.

Extra informatie

Daarnaast kunt u de extra dekkingen Pechhulp, Rechtsbijstand of Schadeverzekering voor Inzittenden meeverzekeren.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van uw verzekering bent u verplicht onze vragen eerlijk te beantwoorden. Wij verwachten van u dat u schade zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te beperken. Heeft u toch schade? Meld deze dan zo snel mogelijk, in ieder geval voordat u andere actie onderneemt. Geef daarnaast veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Extra informatie

Per transactie betaalt u € 1,25 transactiekosten. Kiest u voor betaling per jaar? Dan betaalt u dus maar één keer transactiekosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Deze kan oplopen tot maximaal 85%. Claimt u schade? Dan krijgt u minder of geen korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De startdatum van de verzekering is de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via uw digitaal dossier op onze website.

Extra informatie

De verzekering stopt per direct of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij dit terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u nog openstaande posten heeft wordt het te veel betaalde bedrag daarmee verrekend.