Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Er geldt geen maximum bedrag bij verkeers- en strafzaken binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering heeft een uitgebreide dekking.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto of aan je pleziervaartuig.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van jouw persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met je woning. Bijvoorbeeld over (ver)koop of (ver)bouw. Of conflicten met je verhuurder, de overheid of je buren.

Werk en inkomen

-Werk: juridische hulp bij een conflict met een werkgever. -Inkomen: juridische hulp bij conflicten met een uitkeringsinstantie of over je pensioen.

Aankopen

Juridische hulp als je een conflict hebt over producten of diensten die je voor jezelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook bijvoorbeeld over energie en telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis.
Je krijgt alleen juridische hulp als degene die de erfenis heeft nagelaten, is overleden nadat deze rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer.

Wat is niet verzekerd?

Je krijgt geen juridische hulp als je het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijg je geen juridische hulp. En niet bij zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat je de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd. Voor juridische hulp bij conflicten over kinderalimentatie moet je de verzekering al drie jaar hebben.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal  60.000,-. En je krijgt geen juridische hulp als je zaak gaat over minder dan  175,-. Voor het verhalen van schade of bij een strafzaak geldt geen minimum bedrag of maximum vergoeding binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Keuze rechtshulpverlener

Als je conflict voor de rechter komt, mag je zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in je conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Extra: eigen bijdrage

Met deze verzekering heb je een eigen bijdrage van  100,-. Of en wanneer u deze eigen bijdrage moet betalen, hangt af van welke stap de jurist moet zetten om je conflict op te lossen.
Extra informatie
De eigen bijdrage is afhankelijk van de behandelstappen die de jurist moet zetten om je conflict op te lossen. Deze eigen bijdrage is per conflict nooit meer dan het maximum dat je hebt gekozen.

Waar ben ik gedekt?

Je krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie (uitgebreid), Noorwegen, IJsland en Zwitserland (bijvoorbeeld werk en aankopen) of zelfs in alle landen van de wereld (bijvoorbeeld verkeer).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld conflict direct bij ons voordat je actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij je verzekering automatisch met weer één jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via VKG of je verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Is je opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.