Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal, ongeval of annulering. De verzekering is minimaal een jaar geldig. En voor reizen die maximaal 60 dagen duren.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor hulp van de hulporganistatie in de polisvoorwaarden. Bij een ongeluk, ziekte of overlijden regelen en vergoeden we bijvoorbeeld hulp, vervoer naar huis en extra verblijfskosten.

Medisch

Je bent verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering.

Bagage

Je bent verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van bagage of reisdocumenten.

Bijzondere sporten

Wintersporten zoals skiën, langlaufen en snowboarden zijn standaard meeverzekerd.

Pech op reis

Je bent verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer je vervoermiddel of de bestuurder uitvalt.

Ongevallen

Je bent verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

Wij vergoeden de (annulerings)kosten die je maakt indien de geboekte reis onverwachts moet worden afgezegd. Ook als je een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijgt je een vergoeding. Dit is maximaal het verzekerde bedrag van  1.500,- per persoon tot maximaal  6.000,- per polis per jaar.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade die van te voren al te verwachten was. Of als je onzorgvuldig met je spullen omgaat.

Fraude, opzet, stafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Gevaarlijke sporten

Je bent niet verzekerd voor gevaarlijke sporten zoals bungee jumping.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maak je een reis binnen Nederland? Dan ben je alleen verzekerd als je een boekings- of reserveringsformulier kan overleggen.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is  0,-.

Waar ben ik gedekt?

Je bent standaard wereldwijd verzekerd. In Nederland ben je alleen verzekerd tijdens geboekte vakanties of als onderdeel van een buitenlandse reis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld schade zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen).

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij je verzekering automatisch met weer één jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via VKG of je verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Is je opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.