Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je recreatiewoning in Nederland die (permanent) wordt verhuurd. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, hagelinslag, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Alle gevaren.

Wat is verzekerd?

Je recreatiewoning in Nederland die (permament) wordt verhuurd is verzekerd. De recreatiewoning moet jouw eigendom zijn en mag niet permanent bewoond worden. Ook moet er een kook- en slaapgedeelte zijn.

Verzekerd bedrag

Je recreatiewoning is verzekerd tot het door jou opgegeven verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde van de recreatiewoning, afhankelijk van het type woning.

Glas

Glas in je recreatiewoning is verzekerd.

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan je spullen in de recreatiewoning tot het verzekerde bedrag. Dit bedrag geef je zelf op.

Keuze: aansprakelijkheid

We vergoeden schade door of met je recreatiewoning aan anderen en hun spullen, waarvoor jij aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld schade aan de auto van je buren door het vallen van een losse dakpan. Je bent verzekerd tot  2.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: dekking

Je kiest zelf de dekking voor je recreatiewoning en je inboedel. Je kunt kiezen uit de dekkingen Alle gevaren, Uitgebreid of Beperkt. Vraag advies aan je verzekeringsadviseur welke dekking het beste bij je past.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, dieren, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Check de voorwaarden welke uitzonderingen er gelden.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je recreatiewoning. Onderhoud je je recreatiewoning onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Permanente bewoning en (seizoens)werk

Je bent niet verzekerd als je de recreatiewoning permanent bewoont of als deze wordt gebuikt voor (tijdelijk) verblijf/bewoning voor (seizoens)werk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Onder andere als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen, als neerslag binnenkomt door openstaande ramen en deuren of als je niet voldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen tegen bevriezing.

Eigen Risico

Je kiest zelf je eigen risico. Het eigen risico is standaard  250,-. Je kunt kiezen uit een eigen risico van  100,  250,  500 of  1.000. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Bij ruitbreuk geldt het gekozen eigen risico niet.

Diefstal

Diefstal is alleen verzekerd als er zichtbare braaksporen zijn aan je recreatiewoning, de aanbouw of het bijgebouw.

Aanbouw, verbouw, buiten gebruik/ leegstand of gekraakt

In deze situaties ben je beperkt verzekerd. De recreatiewoning is dan verzekerd voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, en sneeuwdruk.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je eigen recreatiewoning in Nederland. Is je recreatiewoning een strandhuis? Buiten het recreatieseizoen (1 november - 1 april) ben je verzekerd als je strandhuis schoon en droog is opgeslagen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals inbraak of diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet (op tijd) betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.