Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen, waarvoor u aansprakelijk bent. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto na een ongeval is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, fraude en misleiding. Bij rijden zonder rijbewijs en bij het niet houden aan de voorwaarden. Of bij schade tijdens ander gebruik dan voor gewone ritten.

Diefstal of total loss

Is niet verzekerd.

Reparatie

Is niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Is niet verzekerd.

Ruitschade

Is niet verzekerd.

Inbraak

Is niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Is niet verzekerd.

Pechhulp

Pechhulp bij een (mechanische) storing is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekeringskaart betreft alleen de WA-dekking.

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en een aantal landen buiten Europa. U krijgt het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw verzekeringspremie via uw leasebedrag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint per de datum van uw leaseovereenkomst. Betaalt u uw leasebedrag niet op tijd? Dan kunnen we de leaseovereenkomst/verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als u de auto least inclusief verzekering kunt u de verzekering niet stopzetten.