Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na een ongeval de schade aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie er aansprakelijk is.

Letselschade

Wij vergoeden medische kosten bij lichamelijk letsel. Wij vergoeden de schade die ontstaat tot € 1.000.000,-.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Overlijdt een inzittende door een ongeval? Wij vergoeden de schade die ontstaat tot € 1.000.000,- (zoals uitvaartkosten).

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide door een ongeval? Wij vergoeden de schade die ontstaat tot € 1.000.000,- (bijvoorbeeld lagere inkomsten of de kosten voor huishoudelijke hulp).

Smartengeld

Wel verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mocht besturen of wanneer de bestuurder of passagiers geen autogordel om hadden.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards, sieraden en foto- en filmapparatuur zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering geldt voor alle personen die op het moment van het ongeval in de auto zitten, ook voor de bestuurder.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en een aantal landen buiten Europa. U krijgt het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw verzekeringspremie via uw leasebedrag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint per de datum van uw leaseovereenkomst. Betaalt u uw leasebedrag niet op tijd? Dan kunnen we de leaseovereenkomst/verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als u least inclusief verzekering kunt u de verzekering niet stopzetten.