Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u de proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc. vergoed.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf als bestuurder en eventueel voor uw meereizende partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict over situaties in het verkeer.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade heeft opgelopen bij een auto-ongeluk en dit wilt verhalen op een ander is verzekerd.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over een contract van het vervoer van uw voertuig of over de koop, verkoop, onderhoud en reparatie van een auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een conflict direct, voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Waar ben ik gedekt?

U bent in elk geval verzekerd bij conflicten in Nederland. In de bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstand staat in welke landen deze verzekering geldt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons, voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw verzekeringspremie via uw leasebedrag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint per de datum van uw leaseovereenkomst. Betaalt u uw leasebedrag niet op tijd? Dan kunnen we de leaseovereenkomst/verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als u de auto least inclusief verzekering kunt u de verzekering niet stopzetten.