Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt in vrijwel alle gevallen vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde auto en het vervoer van bestuurder en passagiers.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de dagwaarde. Als de auto jonger is dan 12 maanden en de cataloguswaarde niet hoger dan € 60.000,- dan wordt de nieuwwaarde vergoed als u de 1e eigenaar bent of de aanschafwaarde als u niet de 1e eigenaar bent.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een aanvullende nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling. Dit is echter niet mogelijk voor geïmporteerde auto's.

Reparatie

Bij alle schade (behalve ruitschade) heeft u de keuze wie de reparatie uitvoert. Uw keuze heeft wel invloed op het eigen risico. Bij reparatie door een bij ons aangesloten herstelbedrijf is het eigen risico lager.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Voor ruitbreuk geldt een eigen risico van € 200,-. Wordt de ruit vervangen door Autotaalglas, Carglass of Kwik-Fit, dan geldt een eigen risico van € 135,- per gebeurtenis.

Extra informatie

De autoruit wordt binnen Nederland gratis gerepareerd via Autotaalglas, Carglass of Kwik-Fit.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak en diefstal is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van de auto.

Schade aan eigen auto

Bijna alle schade aan uw auto is verzekerd. Ook als het uw schuld is.

Pechhulp

Hulpverlening na pech in het buitenland is verzekerd.

Extra informatie

Verzekerd is o.a. het bergen en het vervoer van de beschadigde auto, repatriëring en het bestellen en toesturen van onderdelen die noodzakelijk zijn om de auto binnen 2 werkdagen rijklaar te maken.

Keuze: No Claim Beschermer

Met de No Claim Beschermer behoudt u uw no-claimkorting als u 1 schade per jaar meldt. Wij betalen dan uw schade. Uw no-claimkorting en uw premie veranderen niet. Uw schadevrije jaren veranderen wel.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kiest zelf of u aanvullend verzekerd wilt zijn voor Aanschafwaarde- of nieuwwaardedekking (2 jaar), No Claim Beschermer, Accessoires, Ongevallen Inzittenden of Schade Inzittenden.

Extra informatie

Accessoires zijn tot maximaal € 1.000,- meeverzekerd. Met een aanvullende dekking zijn hogere verzekerde bedragen te verzekeren; audiovisuele apparatuur is altijd tot een beperkt bedrag meeverzekerd.

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 135,- per gebeurtenis. Er geldt een afwijkend eigen risico voor een bestuurder jonger dan 24 jaar.

Extra informatie

Het eigen risico is € 400,- als de feitelijke bestuurder ten tijde van de schadegebeurtenis jonger is dan 24 jaar.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met één maand opzegtermijn.