Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA + Casco (ook wel All Risk genoemd) dekt de schade die u met uw personenauto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat u tegen een paaltje reed. De auto wordt voor particuliere doeleinden (inclusief woon/werkverkeer) gebruikt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Meer informatie over de WA dekking vindt u op de verzekeringskaart WA.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Is uw auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na één jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Reparatie

Als u schade aan uw auto laat repareren door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf, dan heeft u geen eigen risico. Tijdens de reparatie krijgt u een vervangende auto. Kiest u voor een ander herstelbedrijf ? Dan is dit niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade wordt alleen vergoed als u deze laat repareren door Autotaalglas, Kwik-Fit of Carglass. Bij ruitreparatie heeft u dan geen eigen risico, bij ruitvervanging is het eigen risico  67,50. Kiest u voor een ander herstelbedrijf ? Dan is dit niet verzekerd.

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is gedekt als het een noodreparatie of wegslepen betreft.

Speciaal kenmerk

Dit product kent geen Bonus/Malus-regeling. Dit betekent dat geen procentuele korting of toeslag wordt toegepast op basis van de schadevrije jaren, maar dat de schadevrije jaren direct van invloed zijn op de premie. Bij wijziging van het aantal schadevrije jaren (zoals na schade) kan de premie worden aangepast.

Accessoires

Accessoires zijn standaard tot  500,- per schadegebeurtenis meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Reparatie

Let op : bij schade dient u de auto te laten repareren door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf of bij ruitschade door Autotaalglas, Kwik-Fit of Carglass. Als de schade door een ander herstelbedrijf wordt gerepareerd, wordt dit niet vergoed !

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt kiezen voor de volgende aanvullende verzekeringen : Ongevallen Inzittenden, Schade Inzittenden.

Eigen risico

Het eigen risico bij ruitvervanging door Autotaalglas, Kwik-Fit of Carglass is  67,50. Bij bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een eigen risico van  400,- als de premie gebaseerd is op een bestuurder van 24 jaar of ouder. In overige gevallen heeft u geen eigen risico.

Reparatie

Let op: bij schade dient u de auto te laten repareren door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf of bij ruitschade door Autotaalglas, Kwik-Fit of Carglass. Als de schade door een ander herstelbedrijf wordt gerepareerd, wordt dit niet vergoed !

Beveiliging

Bij diefstal, inbraak of joyriding vergoeden wij de schade alleen als uw auto goed afgesloten was en u voldoet aan de beveiligingseisen. U vindt de beveiligingseisen op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Conform de Schadevrije jaren-tabel van het Verbond van Verzekeraars bouwt u schadevrije jaren op als geen schade wordt geclaimd. De schadevrije jaren zijn bepalend voor de premie (geen procentuele Bonus/Malus-korting maar direct van invloed op de premie).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. De verzekering loopt telkens voor een jaar door als de verzekering niet wordt opgezegd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzegging via uw adviseur. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Bij verkoop van de auto geldt geen opzegtermijn.