Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt met of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

U heeft recht op hulpverlening in binnen- en buitenland als uw auto door een aanrijding niet meer kan rijden. Bijvoorbeeld slepen van uw auto, vervangend vervoer of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent het vervoer van passagiers en bagage.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de aanschafwaarde vergoed in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 12 maanden na de aankoopdatum ontstaat.

Extra informatie

In geval van diefstal kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitreparatie geldt geen eigen risico. Bij ruitvervanging is het eigen risico € 150,00.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak).

Extra informatie

Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij moeten betalen. In dat geval wordt de uitkering op u verhaald.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van uw auto.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan WA + beperkt casco ? Sluit dan een Autoverzekering WA + casco af. Of kies voor een Ongevallenverzekering inzittenden of een Schadeverzekering inzittenden.

Eigen risico

Bij schade aan uw eigen auto wordt een eigen risico per gebeurtenis ingehouden van € 150,00. Ook bij ruitvervanging geldt een eigen risico van € 150,00. Bij ruitreparatie geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Bij schade kan de korting (deels) vervallen of betaalt u een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.