Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verhaalsrechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp bij het verhalen van schade na een verkeersongeluk met het verzekerde motorrijtuig. Je krijgt ook juridische hulp als je strafrechtelijk wordt vervolgd voor dood of letsel door schuld vanwege een overtreding of misdrijf begaan met het motorrijtuig.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, de bestuurder en de passagiers van het verzekerde motorrijtuig.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Je mag zelf een advocaat of rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen met het verzekerde motorrijtuig. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan jouw auto.

Letselschade

Juridische hulp bij het verhalen van letselschade die je in het verkeer hebt opgelopen met het verzekerde motorrijtuig. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook verlenen wij geen rechtsbijstand als je zonder overleg met ons een advocaat inschakelt.

Conflicten over contracten

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk direct bij ons of jouw adviseur voordat je andere actie onderneemt. Geef hierbij zo veel mogelijk informatie, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Nederland en Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een ongeluk direct bij ons of jouw adviseur voordat je andere actie onderneemt. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd ? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.