Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met dit product krijgt u juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventueel bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Bij verkeers- en strafzaken zijn deze kosten in Nederland en de Europese Unie niet gemaximeerd

Extra informatie

U kunt aangeven wat uw gezinssituatie is (alleenstaand of gezin).

Wat is verzekerd?

U krijgt juridische hulp bij de zaken die we op deze kaart vermelden.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel na een aanrijding.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over bijvoorbeeld een gehuurde vakantie accommodatie. Of over het onderhoud van uw auto.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten, daarin krijgt u ook geen hulp van DAS.

Wonen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Zoals over de koop of verkoop. Of conflicten met de verhuurder, de overheid of uw buren.

Werk en inkomen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict met een werkgever of uitkeringsinstantie.

Familie en relaties

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over een erfenis.

Fiscaal en vermogen

U krijgt geen juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer of scheidingsmediation.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die DAS vergoedt voor uw juridische hulp. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan 175 euro gaat. Dit geldt niet voor het verhalen van schade of bij een strafzaak.

Extra informatie

Als DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener inschakelt, terwijl inschakeling van een advocaat niet verplicht is. Dan betaalt DAS voor de behandelkosten van deze externe rechtshulpverlener maximaal € 6.050 per procedure.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een externe rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie of zelfs in alle landen van de wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.