Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

U kunt kiezen uit de dekkingen Comfort en All Risk. Kiest u voor de dekking All Risk? Dan bent u ook verzekerd als u of uw gezinsleden per ongeluk zelf schade veroorzaken aan uw spullen.

Wat is verzekerd?

De Delta Lloyd Inboedelverzekeringen Comfort en All Risk verzekeren uw spullen zoals meubels, kleding, sieraden, audiovisuele en computerapparatuur, muziekinstrumenten, kunst en antiek.

Verzekerd bedrag

We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Zijn deze bij schade minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Dan krijgt u de dagwaarde. Voor kunst en antiek geldt de zeldzaamheidswaarde.

Extra informatie

Nieuwwaarde is het bedrag waarvoor u de spullen nieuw kunt kopen. Dagwaarde is de waarde van de spullen vlak voor het moment van de schade.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Binnenshuis zijn uw sieraden standaard verzekerd tot € 6.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

Extra informatie

Buitenshuis zijn uw sieraden verzekerd als u kiest voor de module Buiten het huis. Hiervoor geldt een ander verzekerd bedrag dan binnenshuis.

(Audio-) apparatuur

Binnenshuis zijn uw audiovisuele en computerapparatuur standaard verzekerd tot € 12.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

Extra informatie

Buitenshuis zijn uw audiovisuele en computerapparatuur verzekerd als u kiest voor de module Buiten het huis. Hiervoor gelden andere verzekerde bedragen.

Spullen buiten huis

Wij vergoeden schade aan spullen in schuren, tuinen en op balkons.

Extra informatie

Hiervoor gelden andere voorwaarden dan bij schade binnenshuis.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is standaard verzekerd met de inboedelverzekering All Risk.

Keuze: stel zelf uw verzekering samen

De Delta Lloyd Inboedelverzekering kunt u uitbreiden met bijv. Huurdersbelang (verzekert aangebrachte verbeteringen in uw huurwoning), Eigenaarsbelang (verzekert aangebrachte verbeteringen in uw appartement, niet verzekerd via VVE), Glas en Buiten het huis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke inboedeldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 100,-. U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0,-, € 100,-, € 250,- en € 500,-. Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan betaalt u minder premie.

Extra informatie

Kiest u voor Delta Lloyd Direct Schadeherstel? Dan halveert uw (vrijwillige) eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op ieder moment, zonder opzegtermijn, opzeggen.