Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, blikseminslag, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Ook schade die u per ongeluk zelf veroorzaakt is meeverzekerd bij de Opstalverzekering All Risk.

Wat is verzekerd?

De Delta Lloyd Opstalverzekeringen verzekeren uw woonhuis, garage en schuren bij schade. Door de waardegarantie bent u altijd voor het juiste bedrag verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag van uw woonhuis is gebaseerd op de herbouwwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten, kunt u meeverzekeren. Bij de All Risk dekking is glasschade standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin door onder andere brand, explosie en directe blikseminslag is standaard verzekerd..

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is onder voorwaarden standaard verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme in uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Als iemand uw woning binnendringt zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven en beschadigt uw woning opzettelijk of vernielt uw woning uit vernielzucht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke opstaldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 100,-. U kunt kiezen uit een eigen risico van € 0,-, € 100,-, € 250,- of € 500,-. Bij stormschade hebt u altijd een eigen risico van € 300,-. Kiest u voor een hoger eigen risico dan het standaard eigen risico? Dan vervalt het eigen risico voor stormschade.

Extra informatie

Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan betaalt u minder premie. Laat u de schade repareren via Delta Lloyd Direct Schadeherstel? Dan halveert uw eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op ieder moment, zonder opzegtermijn, opzeggen.