Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere transport van de motor en vervoer van de verzekerden per taxi naar een adres in Nederland.

Extra informatie

Voor alle hulpverlening moet u vooraf de Europeesche Hulplijn bellen om toestemming te vragen.

Pechhulp

Pechhulp buiten je woonplaats is standaard meeverzekerd als je motor niet ouder dan 10 jaar is.

Extra informatie

Je kunt een aanvullende dekking kiezen voor pechhulp binnen je woonplaats als je motor niet ouder dan 10 jaar is.

Speciaal kenmerk

Er is een extra beloning mogelijk voor de rijder met jarenlange rijervaring in de vorm van extra treden en/of korting.

Extra informatie

De extra treden hangen af van het aantal jaren rijbewijs. De extra korting wordt verkregen bij minimaal 6 schadevrije jaren en vanaf BM trede 14.

Keuze: Helm en kleding

Je kunt een aanvullende dekking kiezen voor het meeverzekeren van helm en kleding. Je hebt de keuze uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd

Inbraak

Niet verzekerd

Schade aan je motor

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.