Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere transport van de motor en vervoer van de verzekerden per taxi naar een adres in Nederland.

Extra informatie

Voor alle hulpverlening moet u vooraf de Europeesche Hulplijn bellen om toestemming te vragen.

Diefstal of total loss

Schade door diefstal, inbraak en joyriding is verzekerd. U krijgt echter geen vergoeding als u niet heeft voldaan aan de vereiste diefstalpreventie eisen.

Extra informatie

De eerste eigenaar heeft standaard 1 jaar nieuwwaarde. 3 jaar nieuwwaarde is ook een keuze mogelijkheid voor de eerste eigenaar.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd.

Schade aan eigen motor

Alle schade aan je eigen motor is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

Extra informatie

Opzet is echter nooit verzekerd.

Pechhulp

Pechhulp buiten je woonplaats is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Je kunt een aanvullende dekking kiezen voor pechhulp binnen je woonplaats als je motor niet ouder dan 12 jaar is.

Speciaal kenmerk

Er is een extra beloning mogelijk voor de rijder met jarenlange rijervaring in de vorm van extra treden en/of korting.

Extra informatie

De extra treden hangen af van het aantal jaren rijbewijs. De extra korting wordt verkregen bij minimaal 6 schadevrije jaren en vanaf BM trede 14.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt 150,-.

Extra informatie

Het eigen risico kan in bepaalde gevallen hoger zijn, afhankelijk van bijv. de plaats waar de motor gestolen wordt of de leeftijd van de bestuurder.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.